Rzym: kapituła generalna klawerianek

W dniach 9-30 września 2013 r. w domu generalnym w Rzymie obraduje XVI Kapituła Generalna Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera. Tematem wiodącym jest: Miłość Chrystusa przynagla nas: w komunii jedności na drogach świata ożywione charyzmatem.

W dniu 14 września na urząd przełożonej generalnej na drugą kadencję została wybrana Polka M. Maria Moryl.

Zgromadzenie Sióstr Klawerianek służy Kościołowi charyzmatem animacji misyjnej, pracując w 23 krajach na pięciu kontynentach; gromadzi siostry z 24 narodowości. W tym roku zgromadzenie świętuje jubileusz 150. rocznicy urodzin Matki Założycielki bł. Marii Teresy Ledóchowskiej zwaną Matką Afryki zmarłej w 1922 r. Grób jej znajduje się w kaplicy domu generalnego.

Za: Radio Watykańskie.