Rzym: o formacji w Konferencji Redemptorystów Europy

Wspólne przygotowanie do ślubów wieczystych i wspólne seminarium w Rzymie to niektóre z tematów kolejnego spotkania Sekretariatu Formacji Konferencji Redemptorystów Europy (KRE) w Rzymie, 11-12 maja 2017 r.

„Miesiąc odnowy” – przygotowanie do ślubów wieczystych dla Europy będzie miało miejsce ponownie w Polsce w Krakowie i Tuchowie w lipcu i sierpniu br. Wezmą w nim udział także Współbracia w okresie przejścia z formacji początkowej do posługiwania jako misjonarz redemptorysta oraz ci, którzy złożyli swe śluby wieczyste 10 lat temu.

Dyskutowano także nad projektem wspólnego studium teologii w Rzymie. Obecnie nie ma wystarczającej liczby kandydatów, by je rozpocząć. Na dni 21-28 sierpnia planowana jest także pielgrzymka Współbraci w formacji początkowej do sanktuariów w Czechach, Austrii i Polsce związanych ze św. Klemensem Hofbauerem – ok. 50 osób.

Sekretariat przejrzał także decyzje kanonicznej fazy Kapituły Generalnej pod kątem planowanej dyskusji w czasie jej trzeciej fazy i zebrania KRE w Perth we wrześniu. Mówiono też o sytuacji międzyprowincjalnych nowicjatów w Ciorani i Lubaszowej-Podolińcu. Dużo czasu poświęcono także przygotowaniom do następnego europejskiego spotkania formatorów w Trois Epis w kwietniu 2018 r.

Podsumowano także dotychczasowe pięcioletnie prace tego gremium i jego służby dla całej KRE. W spotkaniu udział wzięli: o. Jacek Zdrzałek CSsR (Koordynator KRE), o. Ronnie McAinsh CSsR (Przełożony Prowincji Londyńskiej), o. Metod Lukacik CSsR (Przełożony Wiceprowincji Michalovce), o. Maurizio Iannuario CSsR (Prowincja Neapolitańska) i o. Witold Hetnar CSsR (Prowincja Warszawska) jako zaproszony gość.

o. Ronald J. McAinsh CSsR, Londyn

Za: www.redemptor.pl