Rzym: Spotkanie redaktorów pism saletyńskich

24 marca 2014 r. w Rzymie odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za czasopisma saletyńskie wydawane w Europie.

Pod przewodnictwem ks. Henryka Przeździeckiego MS, asystenta generalnego, spotkali się ks. Bernard Gaidioz MS – redaktor La Salette – Les annales de Notre-Dame de La Salette, wydawanego we Francji, ks. Celeste Cerroni MS – redaktor La Salette – Rivista Missionaria Mariana,wydawanego we Włoszechks. Franz Reinelt MS – redaktor Botschaft –Monatszeitschrift des La Salette – werkes, wydawanego w Szwajcarii oraz ks. Paweł Raczyński MS – redaktor La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, wydawanego w Polsce.

To pierwsze tego typu spotkanie, które pozwoliło na bliższe zapoznanie się, podzielenie się radościami i trudnościami związanymi z wydawaniem czasopisma. Wiele elementów posługi redakcyjnej jest podobnych, niezależnie od kraju, co ułatwiło dyskusję i wzajemne zrozumienie. Podczas spotkania redaktorzy przedstawili aktualną sytuację naszych pism, mówili też o ważności realizowania misji naszego zgromadzenia za pomocą środków masowego przekazu i o sposobach docierania do nowych czytelników. Ważnym tematem było również poszukiwanie możliwości współpracy.

(pr)

Za: www.saletyni.pl