Rzym: Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Salezjańskich

W dniu 27 grudnia, w święto św. Jana Ewangelisty, odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Salezjańskich (ABS). Spotkanie to, oprócz wymiany doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami, posłużyło także zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi działań i materiałów dotyczących zrozumienia Biblii w optyce salezjańskiej.

Celem Stowarzyszenia, powstałego w 1982 r. z inicjatywy ks. Egidio Viganó w Cremisan (Izrael), jest ustawiczne dokształcanie członków, salezjanów i członków Rodziny Salezjańskiej, którzy udzielają się na polu nauczania, duszpasterstwa biblijnego i animacji biblijnej w Zgromadzeniu Salezjańskim.

Spotkania miało trzy cele: pierwszym była ocena realizacji ustaleń, jakie zostały podjęte w czasie sesji poprzedzającej zebranie Zarządu (13-14 kwietnia 2013), drugim – zaplanowanie nowych inicjatyw do czasu najbliższego Kongresu, który odbędzie się w 2016 r., trzecim i ostatnim – rozpoczęcie przygotowań do tegoż Kongresu.

Posiedzenie zakończyło się spotkaniem z Przełożonym Generalnym, którego zapoznano z działaniami zrealizowanymi i inicjatywami w zakresie animacji biblijnej, które mają być podjęte. Ks. Chávez wyraził się z uznaniem o pracy, jaka została wykonana, i zachęcił wszystkich do jej kontynuowania, aby salezjanie i młodzież mogli żyć w świetle Słowa.

Zaangażowanie ABS polega na towarzyszeniu, na bazie refleksji nad Słowem, na drodze, jaką obecnie przemierza Zgromadzenie. Zaproponowało ono w tym względzie serię Lectio , która posłuży uczestnikom najbliższej Kapituły Generalnej 27, i przygotowuje się do wydania materiałów dotyczących głównej tematyki KGS w języku włoskim, hiszpańskim i angielskim.

Zarząd ABS tworzą: ks. Juan J. Bartolomé, przewodniczący (sekretarz Przełożonego Generalnego); ks. Giorgio Zevini, z-ca przewodniczącego; ks. Miguel A. Álvarez, radca dla Europy (dyrektor studentatu teologicznego – SSE); ks. Pedro H. Medrano – radca dla Ameryki (proboszcz i radca inspektorialny – CAM); ks. Shaji John Puykunnel – radca dla Azji i Afryki (dyrektor postnowicjatu w Sonada – INC); ks. Corrado Pastore – sekretarz (profesor UPS).

Materiały związane z działalnością ABS są dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org