Rzym: Sympozjum franciszkańskie w Seraphicum

franciszkanie-pl4 listopada 2016 r. Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury – Seraphicum zorganizował w Rzymie sympozjum „Bracia moi, chcę was wszystkich wysłać do Raju – 800 lat Odpustu Porcjunkuli w Roku Miłosierdzia”.

Wśród prelegentów znaleźli się o. Leonhard Lehmann OFMCap, o. Raniero Cantalamessa OFMCap i o. Antonio Ramina OFMConv.

Franciszkańskie zrozumienie miłosierdzia, poczynając od Odpustu Porcjunkuli w jego 800-lecie nadania, do Roku Jubileuszu ogłoszonego przez papieża Franciszka, starało się przybliżyć sympozjum „Bracia moi, chcę was wszystkich wysłać do Raju – 800 lat Odpustu Porcjunkuli w Roku Miłosierdzia”.

Całe spotkanie moderował o. Raffaele Di Muro OFMConv, który również wygłosił słowo wstępne, a podsumował o. Dinh Anh Nhue Nguyen, Dziekan Wydziału Teologicznego – Seraphicum.

By zrozumieć w pełni przesłanie sympozjum, konieczną jest refleksja nad centralnym jego miejscem i słowami św. Franciszka, wypowiedzianymi do braci po nadaniu przez Honoriusza III w 1216 r. tego odpustu zupełnego, dziś znanego na całym świecie jako Odpust Asyski czy Odpust Porcjunkuli w dniu 2 sierpnia. Obecny rok był szczególny, gdyż zbiegły się te dwa obchody jubileuszowe.

O miłosierdziu w doświadczeniu św. Franciszka, wyrażonym w pismach i w dokumentach hagiograficznych, mówił o. Leonhard Lehmann, znawca dziedzictwa duchowego Asyżanina, autor wielu książek i opracowań na ten temat.

Drugi referat wygłosił o. Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego, jeden z najbardziej rozpoznawanych i znanych współcześnie kapucynów w świecie chrześcijańskim. W swoim wystąpieniu, mówiąc o kończącym się Roku Jubileuszowym, zaapelował o odnowienie postrzegania i pojmowania Boga: „Podstawowym działaniem Kościoła w relacji do miłosierdzia, które winno być kontynuowane także po zakończeniu jubileuszu, jest to prowadzące do zmiany w sercu ludzi wyobrażenia, jakie mają oni o Bogu. Jedną z przyczyn, może najważniejszą, odizolowania się współczesnego człowieka od religii i od wiary, jest wypaczone pojęcie jakie ma on o Bogu. Jest to także przyczyna zgaszonego chrześcijaństwa, bez polotu i radości, przeżywanego bardziej jako obowiązek aniżeli jako dar, z przymusu a nie z pragnienia”.

Trzecia konferencja o charakterze biblijnym, wygłoszona przez o. Antonio Ramina, była poświęcona słowom Ewangelii św. Łukasza „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36). Autor skupił się w niej przede wszystkim na doświadczeniu miłosierdzia u Thomasa Mertona.

Teksty tych referatów, wraz z innymi trzema artykułami napisanymi przez o. Raffaele Di Muro OFMConv, o. Tomasza Szymczaka OFMConv, i o. Aleksandra Horowskiego OFMCap, zostaną wydane pod redakcją o. Emila Kumki OFMConv i ukażą się nakładem wydawnictwa Casa Editrice Miscellanea Francescana wiosną 2017 r.

o. Emil Kumka OFMConv

Za: www.franciszkanie.pl