Rzym: Życie konsekrowane w wizji Pallottiego

InfoSACW czwartek, 5 marca 2015, odbyło się w kościele SS. Salvatore in Onda, pierwsze z dorocznych spotkań, które w roku 2015 będą poświęcone tematowi: „Życie konsekrowane w wizji Pallottiego”.

Cykl został otwarty sprawozdaniem Giancarlo Rocca SP o życiu konsekrowanym w czasach Pallottiego.

Sprawozdawca przedstawił swoje przemyślenia w dwóch częściach: sytuacja z życia religijnego w okresie Rewolucji Francuskiej i wydarzenia, które miały miejsce w pierwszej połowie XIX wieku. Rewolucja Francuska i kampanie napoleońskie miały znaczący wpływ na życie konsekrowane. Zostały zniesione prawie wszystkie zakony, z wyjątkiem tych, których działalność była poświęcona użyteczności społecznej. Po upadku Napoleona w 1814 roku rozpoczął się proces przywracania zniesionych zakonów, przy uwzględnieniu określonych wartości, takich jak: prawa człowieka i jego własności, uznania użyteczności dla społeczeństwa, edukacji, opieki nad chorym i pomocy biednym. W tym czasie narodziły się we Włoszech, z inicjatywy księży założycieli, instytuty, które były odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa w dobie industrializacji i sekularyzacji. Wśród nich znajduje się założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku Zjednoczenie Apostolstwa katolickiego. Te nowe fundamenty dały całkowicie nową wizję, według nowej wrażliwości duchowej, który przejawiała się w promocji prac i innowacyjnych metod działań apostolskich.

Za: InfoSAC 09/03/2015 [10]