Sakra biskupia nowego administratora Jerozolimy

rvW katedrze rodzimej diecezji Bergamo we Włoszech święcenia biskupie przyjął dziś o. Pierbatista Pizzaballa. Do niedawna był on kustoszem Ziemi Świętej. Z woli Ojca Świętego został administratorem apostolskim sede vacante Jerozolimy. Dwaj poprzedni łacińscy patriarchowie tego miasta byli Arabami.

Działalność duszpasterską o. Pierbattisty Pizzaballi wyróżniała równowaga oraz umiejętności strategiczne i dyplomatyczne w skomplikowanej mediacji między Izraelem i władzami palestyńskimi. Jego głos był jednym z najbardziej słuchanych w skomplikowanym świecie polityczno-religijnym Ziemi Świętej. To jemu Papież Franciszek powierzył organizację watykańskiego spotkania z prezydentami Izraela i Palestyny w 2014 r.

W herbie biskupim abp Pizzaballi widzimy mur otaczający Jerozolimę, a nad nim kopułę Grobu Świętego, Wieżę Dawida i kopułę obecnego meczetu. Ponieważ również dzisiaj Jerozolima pozostaje domem modlitwy wszystkich narodów, a te trzy miejsca odwołują się do różnych tradycji religijnych, której w niej współistnieją. Obrane motto biskupie brzmi: „Sufficit tibi gratia mea – wystarczy ci mojej łaski” (z 2 Listu św. Pawła do Koryntian 12, 9). Gdyż jak mówi bp Pizzaballa: „W Ziemi Świętej krzyżują się różnego rodzaju trudności i podziały: między Kościołami, religiami i żyjącymi tam narodami. Trudności wydają się zawsze ogromne i nieprzekraczalne. Kościół w Ziemi Świętej nie ma jednak ani środków, ani władzy. Ma tylko Chrystusa i Jego Łaskę. Taki jest powód wyboru motta: mieć świadomość, że nasza misja polega na świadczeniu o Łasce, której jako pierwsi dostąpiliśmy i że zawsze od niej należy zaczynać – wyjaśnia bp Pizzaballa.

md/ rv

Za: www.episkopat.pl