Nowy Opat Prymas

tyniec-benedyktyni-plOpat prymas jest honorowym zwierzchnikiem Zakonu Świętego Benedykta, jego reprezentantem wobec Stolicy Apostolskiej, pełni funkcję opata klasztoru św. Anzelma w Rzymie oraz sprawuje opiekę nad Ateneum św. Anzelma, benedyktyńską uczelnią w Wiecznym Mieście. Prymas odbywa również wizytacje klasztorów benedyktyńskich rozproszonych po całym świecie. 

Ojciec Gregory Polan urodził się 2 stycznia 1950 r. Wstąpił do opactwa Conception w roku 1970, pierwszą profesję złożył 28 sierpnia 1971 r., zaś śluby wieczyste 31 sierpnia 1974 r.; 26 maja 1977 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1980-1984 odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie św. Pawła w Ottawie (Kanada) w zakresie teologii biblijnej. Między 1986 a 1996 rokiem pracował w administracji college’u prowadzonego przez opactwo Conception. 6 listopada 1996 r. został wybrany opatem swojego klasztoru. O. Polan jest dziesiątym opatem prymasem. Urząd ten, po niemal dwudziestu latach sprawowania funkcji przełożonego swojego macierzystego domu, obejmuje jako czwarty Amerykanin. Ustępujący opat prymas, o. Notker Wolf, mnich niemieckiego arcyopactwa Sankt Ottilien, objął tę funkcję po o. Marcelu Rooneyu, który również był Amerykaninem i opatem Conception Abbey w momencie elekcji.

Prosimy o modlitwę za o. Gregory’ego oraz za wspólnotę opactwa Conception, która teraz przystąpi do wyboru nowego opata.

Ut in omnibus glorificetur Deus!

Za: tyniec.benedyktyni.pl