Poznaj lepiej La Salette

MSUkazał się siódmy tom serii „Studia Salettensia”. Publikacja nosi tytuł „La Salette w świetle dokumentów źródłowych i magisterium Kościoła”. Jej wydanie zbiega się z 170. rocznicą objawienia Matki Bożej w La Salette.

Niniejszy tom serii zawiera 14 artykułów napisanych przez ks. dra Jeana Sterna MS. Zakonnik jest wybitnym znawcą zagadnień związanych z wydarzeniem w La Salette, autorem m.in. trzytomowego krytycznego wydania wszystkich dokumentów z lat 1846–1854, dotyczących objawienia, procesu jego badania i zatwierdzenia przez Kościół.

Spis zamieszczonych artykułów:

– Objawienie z 19 września 1846 r. Opis krytyczny;

– Początki pielgrzymowania do Najświętszej Maryi Panny z La Salette (1846–1854);

– Biskupi Grenoble i początki kultu Matki Bożej w La Salette;

– La Salette, 150. rocznica objawienia Maryi (1846–1996);

– Znaczenie La Salette;

– Maryja w tajemnicy naszego pojednania;

– Matka Boża z La Salette, Jej lud i ramię Jej Syna;

– Macierzyńskie serce Pięknej Pani: dwie trudności;

Recenzja książki M. Corteville’a i R. Laurentina: Un an après la révélation du troisième secret de Fatima, découvert du secret de La Salette. Au-delà des polémiques, la verité sur l’apparition et ses voyant [Rok po ujawnieniu trzeciej tajemnicy fatimskiej, odkrycie tajemnicy z La Salette. Poza polemikami, prawda o objawieniu i wizjonerach;

– Biskup Ginoulhiac, La Salette i ludowe przepowiednie;

– Rozeznanie w materii objawień i wspólnoty Kościoła. Przypadek szczególny: La Salette;

– Chrystus z Orędzia z La Salette;

Zbawiciel – Syn Maryi z La Salette, Lourdes, Pontmain

– La Salette widziane przez Leona Bloy.

Teksty francuskiego saletyna stanowią głęboką refleksję nad orędziem przekazanym przez Maryję 19 września 1846 r., opartą na Piśmie Świętym, nauczaniu Kościoła oraz tekstach źródłowych dotyczących objawienia w La Salette.

„Studia Salettensia” można nabyć w pawilonach Wydawnictwa La Salette w Krakowie, Dębowcu i Trzciance oraz w sklepie internetowym wydawnictwa www.wydawnictwo.saletyni.pl.

(gz)