Salezjanie – KG27: Przedstawiono dokument roboczy

Ks. Manuel Cayo, inspektor Argentyny Północnej, posługując się również diapozytywami, w poniedziałkowe przedpołudnie, 10 marca, przedstawił ojcom kapitulnym dokument roboczy, już dostępny od pewnego czasu na stronie www.sdb.org.

Dokument ten jest rezultatem pracy Komisji przedkapitulnej, powołanej przez Przełożonego Generalnego, obradującej pod przewodnictwem Kierownika KG27 i składającej się z inspektorów reprezentujących każdy z regionów Zgromadzenia oraz przełożonego UPS. Ten zbiera to, co było owocem obrad 90 Kapituł inspektorialnych i wniosków indywidualnych, chcąc „ułatwić rozeznanie i wkład, jaki ta Kapituła pragnie wnieść na rzecz współbraci, młodzieży i Kościoła”.

Można stwierdzić, że “to narzędzie stara się odzwierciedlić różnorodne sytuacje i odczucia Zgromadzenia, które znalazły swój wyraz w Kapitułach inspektorialnych, wykazując dużą zgodność w zasadniczych kwestiach”.

Pracom Komisji towarzyszył Przełożony Generalny, który miał ukierunkowujące wystąpienie na początku jej obrad, a także w różny sposób wnosił swój wkład w czasie jej posiedzeń.

Metoda pracy i rozeznania była taka sama, jaką zastosowano w przypadku Kapituł inspektorialnych: wysłuchanie, lektura, droga. Dokument został podzielony zgonie z trzema grupami tematycznymi, jakie już zostały zaproponowane w liście zwołującym KG 27: “Mistycy w Duchu”, “Prorocy braterstwa” i “Słudzy młodzieży”.

Dla każdej grupy tematycznej zaproponowano jeden cel, z przekonaniem i nadzieją, że pomoże to współbraciom i wspólnotom łatwiej zrozumieć to, co Zgromadzenie rozumie pod pojęciemewangelicznej radykalności.

“Nawrócenie” jest terminem, który powraca (duchowe, braterskie, duszpasterskie), podobnie jak powracają inne zagadnienia: program osobisty i wspólnotowy, posługa dyrektora, konsystencja jakościowa i ilościowa wspólnot. W przypadku każdej z tych grup tematycznych starano się uwypuklić to, co stanowi ich istotę.

Ten dokument stanowi “punkt wyjścia”, a w końcowym opracowaniu tego dokumentu nie mogły być również pominięte niektóre pytania: Czego oczekują współbracia od tematu ewangelicznej radykalności i tożsamości życia konsekrowanego w obecnych czasach? Bardziej wyrazistej i żywotnej deklaracji? Innego rodzaju propozycji?

A oprócz tego, nie należy zapominać, że teraz ojcowie kapitulni mają do dyspozycji, jako punkt odniesienia, również Evangelii Gaudium papieża Franciszka.

Po południu, na forum zgromadzenia kapitulnego niektórzy z ojców kapitulnych, a wśród nich także Przełożony Generalny, zabrali głos, aby podzielić się swoją refleksją odnośnie do metody pracy (wysłuchanie, lektura, droga), typu dokumentu końcowego, troski o to, by ułatwić przyjęcie tego dokumentu finalnego w środowiskach lokalnych, jak i tego, co wyłoniło się w poprzednich dniach w związku z analizą sprawozdania Przełożonego Generalnego.

Po objaśnieniu ze strony Kierownika Kapituły, zgromadzenie kapitulne w tajnym głosowaniu przyjęło propozycję metody, jaka została wcześniej zaproponowana, tj. składającej się z trzech punktów: wysłuchanie, lektura, droga.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org