Salezjanie: List Przełożonego Generalnego po ogłoszeniu ks. Augusta Arribata Czcigodnym Sługą Bożym

W następstwie zalecenia papieża Franciszka z dnia 8 lipca dotyczącego promulgowania dekretu uznającego heroiczność cnót Sługi Bożego Augusta Józefa Arribata, salezjanina, Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime skierował list do wszystkich współbraci salezjanów.

Ks. Fernández Artime ukazuje w nim, w jaki sposób ten etap na drodze ku beatyfikacji i kanonizacji ks. Arribata stanowi wielki dar dla Zgromadzenia i całej Rodziny Salezjańskiej w tym trzecim roku przygotowania do obchodów urodzin Księdza Bosko, a także w świetle drogi, jaką podjęła Kapituła Generalna 27.

Przełożony Generalny zachęca do spojrzenia na tę postać salezjanina kapłana jako na “prawdziwego ucznia Księdza Bosko, który żył sercem promieniującym gorliwością kapłańską, łagodnością, wyrzeczeniem i duchem pokoju; o obliczu znaczonym stałym uśmiechem, pokornym i serdecznym”. Nazywa go prawdziwym „mistykiem ducha”, którego obecność, a nie słowa, pozwoliły zrozumieć, że cały należał do Boga i istniał dla Boga; “prorokiem braterstwa”, nienawidzącego “czczej gadaniny”, dla którego miłość duszpasterska oznaczała styl życia; “sługą młodzieży”, nie chcącym, by mu służono, ale gotowym służyć innym, zawsze obecnym wśród młodzieży i gotowym do najbardziej pokornych posług. Był człowiekiem zdrowego rozsądku, szczęśliwym zakonnikiem, spełnionym salezjaninem i mądrym kierownikiem duchowym.

Kończąc, Przełożony Generalny zaprasza wszystkich współbraci do dowartościowania tego daru ogłoszenia ks. Arribata Czcigodnym Sługą Bożym, i naśladowania go w „przeżywaniu z pasją wychowawczą i apostolską obecności wśród dzieci i młodzieży”. W sposób szczególny poleca go dyrektorom, jako “wzór owocnego ojcostwa duchowego, który jednoczy współbraci w komuniii i w posłudze apostolskiej poprzez praktykowanie uważnej, otwartej i wspaniałomyślnej miłości oraz posługę władzy, która staje się pokorną służbą”.

Pełny tekst listu jest dostępny na stronie sdb.org.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org