Pożegnania: o. Jan Marcin Marcinkiewicz OMI

23 lipca, w godzinach nocnych, zmarł po długiej chorobie, w domu prowincjalnym w Poznaniu, o. Jan (Marcin) Marcinkiewicz OMI, w 62 roku życia, 38 roku życia kapłańskiego i 44 roku życia zakonnego.

Urodził się 22 stycznia 1952 r. w Wilnie (ówczesny ZSRR). Był synem Józefa i Jadwigi z d. Jakubiałowicz. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne (juniorat) w Markowicach (1969 r.). Nowicjat rozpoczął 7 września 1969 r. w Obrze k. Wolsztyna, gdzie rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Studia seminaryjne odbył w WSD Obra, gdzie 8 września 1975 r. złożył śluby wieczyste. Święcenia diakonatu przyjął (12 maja 1976 r.) w Poznaniu, a prezbiteratu (20 czerwca 1976 r.) z rąk ks. abpa A. Baraniaka.

O. Marcin (tak do niego się zwracaliśmy) był dobrym rekolekcjonistą (misjonarzem ludowym). Po święceniach pracował przez rok jako wikariusz w Katowicach, a potem jako rekolekcjonista w Katowicach, Bodzanowie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Lublińcu, Kędzierzynie-Koźlu, Wrocławiu, Grotnikach i Gdańsku. Ostatnio był rezydentem w Poznaniu i pomagał w redakcji dwumiesiecznika „Misyjne Drogi”.

Zostanie zapamiętany jako poszukiwany rekolekcjonista, uśmiechnięty i wspólnotowy współbrat. Ostatnie lata chorował.

Wspólnotowa Msza św. za o. Marcina będzie celebrowana w kościele seminaryjnym św. Jakuba w Obrze, w piątek 25 lipca 2014 r. o godz. 11.00, a po niej odbędzie się pogrzeb oblackim cmentarzu. Prosimy o modlitwę za niego.

Za: www.oblaci.pl