Salezjanie – Rzym: Prezentacja najnowszej książki o Poznańskiej Piątce

Kolejny polski akcent podczas 27. Kapituły Generalnej. 12 marca o godz. 21 została zaprezentowana książka o Poznańskiej Piątce „Faithul to the End: The Martyrdom of the ‚Poznań Five’ during World War II. Studies and Sources”, będąca owocem współpracy salezjanów z Instytutem Pamięci Narodowej.

Publikację – na razie dostępną międzynarodowemu odbiorcy wyłącznie w języku angielskim – przedstawił ks. Jarosław Wąsowicz. Scharakteryzował postaci młodych męczenników oraz ukazał rozwój ich kultu, w który w ostatnich latach włączyli się także współbracia z Niemiec. Ks. Wąsowicz zachęcał wszystkich salezjanów do odwiedzania miejsc związanych z życiem „Piątki“. Głos zabrał także Rafał Sierchuła, reprezentujący Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu. Zapewnił, że nadal będą kontynuowane badania nad życiem Piątki Poznańskiej, a także innych wychowanków salezjańskich. Niezwykle wymowne jest zdjęcie wykonane już po prezentacji. Ustawili się do niego między innymi polscy i niemieccy salezjanie na tle męczenników II wojny światowej.

Współbracia z całego świata w kilka minut „rozebrali“ książki i obrazki „Piątki“. Pewien współbrat z Filipin powiedział, że znają pięciu męczenników z Poznania, a ich twarze są namalowane na ścianie jednego z oratoriów.

Książce towarzyszy sześć plansz, które w sposób syntetyczny przedstawiają ideały męczenników z salezjańskiego oratorium na Wronieckiej w Poznaniu.

wk

Za: www.salezjanie.pl