Kapituła Generalna Zakonu Paulinów zakończona

Na Jasnej Górze zakończyła się Kapituła Generalna Zakonu Paulinów. Ojcowie i bracia zgromadzili się rano w Kaplicy Matki Bożej na Mszy św. Eucharystii przewodniczył nowy generał zakonu. O. Arnold Chrapkowski zawierzył Matce Bożej swoją posługę, cały zakon, ojców i braci paulinów oraz misję jaka została im powierzona:

W trwającej prawie dwa tygodnie, bo od 1 marca kapitule uczestniczyło 65-u delegatów ze wszystkich prowincji Zakonu, czyli z określonego kraju lub obszaru na którym pracują zakonnicy paulińscy. Przybywają delegaci z wielu krajów Europy – tak zachodniej, jak i wschodniej, z USA, Australii i Afryki.

Kapituła w tajnym głosowaniu wybiera nowego generała, a także czterech definitorów czyli Zarząd Zakonu, prokuratora generalnego przy Stolicy Świętej oraz administratora generalnego.

Do Definitorium weszli o. Michał Lukoszek, o. Mariusz Tabulski, o. Ryszard Bortkiewicz i o. Kazimierz Maniecki. Administratorem Generalnym został o. Jan Bednarz. Prokuratorem generalnym przy Stolicy Apostolskiej natomiast o. Bazyli Degórski.

O. Mariusz Tabulski odnosząc się do nowej funkcji jaka została mu powierzona, a więc II definitora Zakonu, podkreślił, że obradująca w Wielkim Poście Kapituła Generalna skłania do refleksji i pokory:

Kapituła Generalna Zakonu Paulinów oprócz charakteru wyborczego ma przede wszystkim głęboki charakter religijny. Jest to doświadczenie wiary wspólnoty Kościoła.

Za: Radio Jasna Góra