Salezjanin biskupem na Białorusi

RVOjciec Święty mianował biskupem pomocniczym archidiecezji mińsko-mohylewskiej na Białorusi ks. Aleksandra Jaszewskiego. 40-letni duchowny jest salezjaninem i do tej pory był przełożonym wspólnoty tego zgromadzenia w Smorgoniach w północno-zachodniej części kraju, skąd zresztą pochodzi.

Biskup nominat wstąpił do Towarzystwa św. Franciszka Salezego w 1994 r. Formację zakonną odbył w Polsce: w nowicjacie w Czerwińsku i w seminarium duchownym w Łodzi. Po święceniach kapłańskich i praktyce duszpasterskiej na Białorusi i w Rosji kontynuował studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, specjalizując się w teologii dogmatycznej. Pracował następnie m.in. jako odpowiedzialny za formację katechetyczną w archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Ostatnio ks. Aleksander Jaszewski był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Smorgoniach, przełożonym tamtejszej wspólnoty salezjańskiej oraz wicedelegatem i ekonomem salezjańskiej delegatury na Białorusi.

tc/ rv 

Za: Radio Watykańskie