Home WiadomościZe Świata Salezjańska formacja teologiczna: dynamiczna wierność wzorcowi kapłana zaproponowanemu przez Księdza Bosko

Salezjańska formacja teologiczna: dynamiczna wierność wzorcowi kapłana zaproponowanemu przez Księdza Bosko

Redakcja

W dniu dzisiejszym, 7 listopada, przed południem rozpoczęło się spotkanie kierowników ośrodków i studentatów teologicznych Zgromadzenia Salezjańskiego. Spotkanie, którego organizatorem i prowadzącym jest Dykasterium ds. Formacji, odbywa się w Turynie-Valdocco, a uczestniczy w nim 21 przedstawicieli różnych ośrodków salezjańskich.

Ks. Francesco Cereda, Radca generalny ds. Formacji, przewodniczył przed południem Mszy św. w kościele św. Franciszka Salezego, a po południu przedstawił cele tego spotkania, wchodzącego w zakres procesu weryfikacji i polepszenia salezjańskiej formacji intelektualnej.

Proces oceny rozpoczął się w 2008 roku. Inspektorie zostały poproszone o udzielenie odpowiedzi na przesłany kwestionariusz; otrzymały także, w 2011 roku, syntezę wystawionych ocen, i zestaw propozycji. W lipcu 2012 r. dokument ten, przeanalizowany w świetle uwag i wprowadzonych uzupełnień, został przestudiowany i zatwierdzony przez Przełożonego Generalnego i Radę Generalną.

“Zgromdzenie jest wezwane do przezwyciężenia rozdziału pomiędzy formacją intelektualną a innymi wymiarami formacji” – stwierdził ks. Cereda. „Studiom często grozi to, iż nie zostają włączone w całość doświadczenia formacyjnego; stąd w małym stopniu wpływają na dojrzewanie w powołaniu i posłannictwie salezjańskim”. Rozwiązaniem, jakie proponuje Radca, jest podniesienie poziomu kulturowego, motywując zainteresowanie i zaangażowanie w studia i refleksję. W to zaangażowanie wpisuje się także wzmocnienie salezjańskich ośrodków studiów teologicznych i program przygotowania wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami.

Celem tego spotkania jest także pomóc zrozumieć wpływ studiów teologicznych na formację integralną – intelektualną, duchową i duszpasterską – salezjanina kapłana. „Formacja salezjanina kapłana znajduje swoje odniesienie we współczesnym kontekście kulturowym i kościelnym, ale czerpie także inspirację ze wzorca salezjanina kapłana, jaki przedstawia Ksiądz Bosko, i tradycji salezjańskiej, na nowo zinterpretowanej w sposób dynamiczny” – stwierdził Radca. „Nasza formacja pozostaje zawsze charyzmatyczna i musi umieć zaproponować swoją tożsamość salezjańską; jesteśmy obecni w Kościele z naszą specyfiką”.

Trzecim celem spotkania jest wymiana opinii na temat programu studiów teologicznych. Uczestnicy wypowiedzą się na temat dyscyplin, ilości kredytów odnośnie do każdej z nich, wolności wyboru ośrodków studiów. „Większa uwaga powinna być skierowana na dyscypliny z zakresu teologii pastoralnej, które domagają się także odpowiedzi w odniesieniu do danego kontekstu; powinny one pomóc w przygotowaniu naszych kandydatów do kapłaństwa nie tylko na poziomie posługi słowa i liturgii, ale także umiejętności kierowania wspólnotą” – powiedział ks. Cereda.

Spotkanie kierowników ośrodków studiów teologicznych i odpowiedzialnych za studia teologiczne odbywa się w Turynie w powiązaniu z obchodami 75. rocznicy powstania Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego, który został zapoczątkowany właśnie w tym miejscu. Turyńska sekcja Wydziału Teologicznego UPS w ostatnich latach przechodzi odnowę, gdy chodzi o kadrę nowych profesorów, wprowadzając młodych i dobrze przygotowanych wykładowców, i wzmocnienie międzynarodowego charakteru ośrodka, umożliwiając interkulturację i interkulturowość.

Ukoronowaniem tego spotkania, w sobotę 10 listopada, będzie wspomnienie Czcigodnego Sługi Bożego ks. Giuseppe Quadrio, formatora i znamienitego wykładowcy, zmarłego w Turynie w 1963 r., w wieku 41 lat. Z tej okazji jego śmiertelne szczątki zostaną przeniesione do publicznego kościoła salezjańskiego instytutu.

ANS – Turyn

Za: www.infoans.org

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda