Salmata (Włochy): Klerycy na półmetku

Co to jest PPP? To modlitwa w 5 językach, wspólne nadzieje i wiele radości. W Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Salmacie (Włochy) trwa formacja przed ślubami wieczystymi. Rozpoczęła się ona 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, a zakończy 3 stycznia 2013 r.

 Uczestniczy w niej 21 młodych saletynów z sześciu prowincji zgromadzenia: 4 z Polski – Krzysztof Juszczyk MS, Jakub Pawłowski MS, Wojciech Mula MS i Rafał Wutkowski MS, 2 z Angoli, 3 z Brazylii, 1 z Indii, 3 z Filipin, 8 z Madagaskaru.

Formacja, nazywana często PPP (z ang. Preparation for Perpetual Profession), prowadzona jest przez członków rady generalnej zgromadzenia: ks. generała Silvano Marisę MS (Włochy), ks. Adilsona Schio MS (Brazylia), ks. Henryka Przeździeckiego MS (Polska), ks. Josepha Bachanda MS (USA), ks. Efrena Musngi MS (Filipiny).

Przez pierwsze dwa dni uczestnicy PPP prezentowali prowincje i kraje, z których pochodzą, a także dzielili się doświadczeniem odkrywania swojego powołania. W następne dni pierwszego tygodnia spotkania uczestnicy słuchali konferencji nt. życia wspólnotowego, ślubów zakonnych oraz saletyńskiego duszpasterstwa. Kolejne spotkania dotyczyły spraw ważnych dla współczesnego Kościoła: sprawiedliwości, pokoju oraz pojednania. W trakcie trwania PPP przewidziany jest również czas, kiedy rada generalna spotka się z uczestnikami z poszczególnych prowincji.

Dni od 27 do 29 grudnia przeznaczone są na krótkie rekolekcje. Mają one na celu głębsze wprowadzenie seminarzystów w duchowość saletyńską. Prowadził je będzie Polak, ks. dr Stanisław Witkowski MS, biblista z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

(gz/jp/fot.rw)

Za: www.saletyni.pl.