Sankt Petersburg: spotkanie III Zakonu w Rosji

Od 26 do 28 września we franciszkańskim klasztorze św. Antoniego w Sankt-Petersburgu odbyło się IV spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z terenu Rosji.

 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 franciszkanów świeckich z trzech diecezji i 9 miast. Wielkim zaszczytem dla tercjarzy było to, że po raz pierwszy wzięła w tym spotkaniu udział przełożona generalna FZŚ, s. Encarnacion del Pozo, oraz członkinia Rady Miedzynarodowej FZŚ, s. Michèle Altmeyer.

 

Trzy dni spotkania w gościnnej atmosferze franciszkańskiego klasztoru w mieście nad Newą wypełnione były modlitwą, spotkaniami i konferencjami głoszonymi przez przedstawicieli dwóch gałęzi Pierwszego Zakonu: franciszkanów „brązowych” (OFM) i franciszkanów konwentualnych (OFMConv).

 

Proces stopniowego odrodzenia wspólnot Franciszkanów świeckich, które istnieli w Rosji na początku XX wieku, rozpoczął się w latach 90-tych ubiegłego wieku.

 

Na dzień dzisiejszy w Rosji istnieje 11 wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Podczas spotkania w San Pietroburgu przełożona generalna mianowała tymczasową komisję, która ma przygotować w tym okresie przejsciowym odpowiednie warunki do utworzenia kanonicznej struktury Zakonu na terenie Rosji.

mg/red.

foto: mg

Za: www.franciszkanie.pl