Franciszkanie – Ostróda: o. Michał patronem Centrum Rycerstwa

Ostródzkie Centrum Formacji MI zyskało nowego patrona – o. Michała Tomaszka, franciszkańskiego męczennika z Pariacoto. Stało się to podczas XI Zjazdu Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej.

 

Zjazd rozpoczął się w sobotę 27 września wspólną Mszą świętą, której przewodniczył asystent ds. misji prowincji krakowskiej, o. Zbigniew Świerczek. W kazaniu, o. Zbigniew opowiedział o życiu o. Michała Tomaszka, męczennika zakochanego w Niepokalanej. Po Eucharystii uczestnicy zjazdu wyszli przed centrum, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej dedykowanej nowemu Patronowi. Wszyscy zgromadzeni odmówili wspólnie modlitwę o beatyfikację męczenników z Pariacoto. Obecna podczas zjazdu wspólnota Rycerstwa Niepokalanej zobowiązała się do codziennego odmawiania tej modlitwy.

 

Michał Tomaszek został członkiem wspólnoty MI już w roku 1975, kiedy rozpoczynał naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy, które było wówczas szkołą średnią dla chłopców, pragnących rozeznać swoje powołanie franciszkańskie. W nowicjacie Michała spotkał Janusz Maria Szypulski, obecny wiceprezes narodowy Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce.

 

 

Już wtedy o. Janusz poznał szczególne przywiązanie o. Michała do Maryi. Znając jego nabożeństwo i wierność Niepokalanej oraz heroiczne męczeństwo, o. Janusz zaproponował, aby właśnie męczennik z Pariacoto został patronem Centrum Formacji Niepokalanej Polski Północnej w Ostródzie.

ak

Za: www.misje.franciszkanie.pl