Sercanie Biali: 39. Kapituła Generalna

W dniach od 28.08 do 28.09. 2018 we Włoszech w Rzymie odbywa się 39 Kapituła Generalna Ojców ze Zgromadzanie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Kapituła Generalna to czas podsumowania tego co się działo w Zgromadzeniu w ciągu 6 lat i wytyczenie kursu na następne 6 lat. Jest to także moment wyboru nowego Generała i Zarządu Generalnego.

Naszą Prowincję reprezentują Ojciec Prowincjał Wojciech Kotowski i Ojciec Przełożony Klasztoru Chrystusa Króla Radosław Zięzio.

Życzymy owocnych obrad i wspieramy codzienną modlitwą.

Za: www.sercaniebiali.pl