Sercanie – Rzym: Spotkanie rektorów seminariów. Z duchem czasu i nowych wyzwań

W Rzymie od 8 do 13 kwietnia trwało spotkanie rektorów seminariów odpowiedzialnych za formację seminaryjną w zgromadzeniu. Na zaproszenie przełożonego generalnego ks. José Ornelasa Carvalho do Rzymu przybyło 20 współbraci ze wszystkich prowincji. Dzielili się swymi doświadczeniami, pracowali w grupach, stawali przy ołtarzu do wspólnej modlitwy.

W czasie spotkania zapoznano się m.in. z nowym Ratio Formationis, zmienionym zgodnie z zaleceniem ostatniej Kapituły Generalnej. Wiele czasu poświęcono omówieniu wprowadzonych zmian. Dyskutowano nad sposobami przekazywania młodemu pokoleniu spuścizny duchowej Założyciela sercanów. Poruszono kwestie zarządzania i społecznego zaangażowania oraz współpracy międzynarodowej scholastykatów. Uczestnicy zjazdu wysłuchali referatu ks. Santiago, klaretyna, dotyczącego obecności życia konsekrowanego w Kościele i w świecie. Dzielono się także doświadczeniami w prowadzeniu seminariów w danej prowincji.

Wysłuchano wystąpienia ks. Johna van den Hengela o różnych kulturach, w których żyją i pracują sercanie, a które mają istotny wpływ w procesie edukacyjnym. W grupach językowych podkreślano znaczenie poznania własnej kultury, jej wartości oraz tradycji. Mówiono o potrzebie otwarcia się na inne kultury, bowiem Ewangelia jest skierowana do wszystkich narodów. Rozumiał to dobrze o. Jan Dehon, który angażował się na rzecz inkulturacji Ewangelii i duchowości sercańskiej. Zauważono potrzebę formacji młodych zakonników co do poznania innych kultur, religii i nauki języków obcych. Podkreślono znaczenie szacunku dla mniejszości etnicznych i dialogu ze współczesnymi kulturami.

Przełożony Generalny, ks José Ornelas Carvalho, przedstawił trzy konkretne propozycje dotyczące duchowości, edukacji, międzynarodowego charakteru zgromadzenia.

1. Ustanowienie międzynarodowej grupy, która będzie przedstawiać systematycznie we wspólnotach seminaryjnych duchowość zgromadzenia

2. Spotkania okresowe, co 3 lub 4 lata, rektorów seminariów w celu wspólnej refleksji i szkolenia

3. Wspieranie wszystkich seminariów, deklarujących gotowość do przyjęcia studentów teologii z innych krajów i wysyłanie własnych studentów

Uczestnicy wysłuchali relacji z życia międzynarodowych seminariów istniejących w RPA, na Filipinach i w Niemczech. Zauważono, że formacja młodych sercanów do międzynarodowej misji może dać nowy impuls całemu zgromadzeniu.

Rozmawiano również o ekonomicznych aspektach formacji, stylu życia we wspólnotach w duchu ubóstwa i sprawiedliwości społecznej. Podkreślono potrzebę odpowiedzialności za formację młodych pokoleń w duchu solidarności z ubogimi. Przypomniano, iż w kwestii opcji na rzecz ubogich, założyciel zgromadzenia był niezwykle wrażliwy. Zwrócono uwagę – o czym mówi także obecny papież Franciszek – że Kościół jest wezwany, by wyjść poza siebie i iść do ludzi.

W rzymskim spotkaniu uczestniczył rektor Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach ks. Robert Ptak SCJ.

AS

Więcej (zdjęcia) na: www.sercanie.pl