Słowacja: Pierwszy pallotyński Postulat

2 września 2019 w Spiskiej Nowej Wsi rozpoczął się po raz pierwszy na ziemi słowackiej pallotyński Postulat.

Pod przewodnictwem ks. wiceprowincjała Waldemara Pawlika SAC, w obecności delegata prowincjała ks. Dariusza Latuszka SAC dwóch kandydatów ze Słowacji do Naszego Stowarzyszenia przyjęło symboliczny krzyż. Podczas kazania na Mszy św. w Sanktuarium kilkakrotnie wybrzmiała myśl podkreślająca wyjątkowość tego wydarzenia, które może zapoczątkować nowy, bardzo ważny etap w życiu Delegatury św. Cyryla i Metodego.

Ks. Artur Cierlicki SAC, prowadzący postulat

Za: waw.pallotyni.pl