Słowacki jezuita najmłodszym biskupem katolickim na świecie

Papież Franciszek mianował 19 kwietnia jezuitę ks. Milana Lacha biskupem pomocniczym greckokatolickiej archieparchii (archidiecezji) preszowskiej w Słowacji. Niespełna 40-letni obecnie nowy hierarcha był dotychczas m.in. ojcem duchowym Papieskiego Kolegium Russicum w Rzymie i opiekunem duchowym skautów europejskich. Jest on obecnie najmłodszym biskupem na świecie.

Biskup-nominat Milan Lach urodził się 18 listopada 1973 w Kieżmarku (słowacki Kežmarok) na Spiszu słowackim. Z kościelnego punktu widzenia jest to obszar obecnej archieparchii preszowskiej. W latach 1992-95 studiował na Wydziale Teologii Greckokatolickiej w Preszowie i w 1995 rozpoczął nowicjat w Towarzystwie Jezusowym w Trnawie. W latach 1997-2001 uzupełniał studia teologiczne na miejscowym uniwersytecie i w 2001 przyjął w Koszycach święcenia kapłańskie.

Następnie pracował naukowo w latach 2001-03Ośrodku Duchowości Wschód-Zachód im. Michala Lacki w Koszycach, a w okresie 2009-11 był przełożonym tej placówki.

W 2009 ukończył studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Wschodnim w Rzymie. W tym czasie był również ojcem duchowym Papieskiego Kolegium Russicum i asystentem duchowym Federacji Skautów Europy z siedzibą także w Wiecznym Mieście. W 2010 został członkiem Rady Rektorów przeglądu naukowego „Verba Theologica”. Od 2 lat jest wicedzianem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Trnawie do spraw zagranicznych i rozwoju i na tym stanowisku zastała go dzisiejsza decyzja papieska.

Kościół greckokatolicki w Słowacji wywodzi się z Unii Użgorodzkiej z 1646. Od 30 stycznia 2008 ma rangę metropolii „sui iuris”, czyli rządzącej się własnym prawem, odrębnym od łacińskiego. Siedzibą metropolii jest miasto Preszów, a na jej czele stoi od stycznia 2003 prawie 60-letni obecnie abp Jan Babjak, również jezuita. W skład metropolii wchodzą jeszcze dwie eparchie: bratysławska i koszycka. Podlega jej również eparchia św. Cyryla i Metodego w Toronto (Kanada). Obecnie słowacki episkopat greckokatolicki będzie liczyć 4 biskupów.

Nowy biskup pomocniczy w Preszowie jest obecnie najmłodszym hierarchą katolickim na świecie. Dotychczas miano to przysługiwało jego rówieśnikowi Linasowi (Genadijusowi) Vodopjanovasowi – biskupowi pomocniczemu w Telszach na Litwie, urodzonemu 8 czerwca 1973, a więc prawie pół roku wcześniej. Ponadto z 22 maja 1973 pochodzi inny biskup pomocniczy, też greckokatolicki jak Lach – Nil (Jurij) Łuszczak, mianowany 19 listopada ub.r. biskupem pomocniczym w Mukaczowie na Ukrainie. Warto podkreślić, że obaj hierarchowie są franciszkanami.

KAI/ad

Za: www.deon.pl