Chrystusowcy: Obrady VIII Kapituły Prowincji pw. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej

We wtorek 16 kwietnia 2013 rozpoczęła się VIII Kapituła Prowincjalna chrystusowców w Ameryce Południowej – najstarszej prowincji Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Obrady zakończyły się wieczorem 17 kwietnia.

W kapitule uczestniczyli ks. Kazimierz Długosz – prowincjał, ks. Alceu Zembruski- wiceprowincjał, ks. Kazimierz Przegendza – ekonom prowincji oraz delegaci z wyboru: ks. Zdzisław Malczewski – rekor PMK w Brazylii a zarazem proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Kurytybie, ks. Zdzisław Nabiałczyk – proboszcz parafii w Quedas do Iguacu oraz ks. Anderson Spegiorin – proboszcz parafii w Rio Claro do Sul. Przełożonego Generalnego reprezentował ksiądz Krzysztof Grzelak – wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Na początku obrad ojcowie kapitulni wysłuchali referatów konsula generalnego RP w Kurytybie pana Marka Makowskiego, rektora PMK w Brazylii ks. Zdzisława Malczewskiego oraz wikariusza generalnego ks. Krzysztofa Grzelaka. W dalszej części ksiądz prowincjał oraz ksiądz ekonom, zgodnie z Ustawami naszego zgromadzenia, przedstawili stosowne sprawozdania, po których uczestnicy kapituły dyskutowali nad sprawami Prowincji w świetle nowej ewangelizacji.

Na zakończenie obrad ojcowie kapitulni skierowali do współbraci pracujących w Prowincji przesłanie, które będzie rozesłane do wszystkich księży pracujących w prowincji brazylijskiej. Natomiast uchwały i postulaty zostaną przesłane do zatwierdzenia przez przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego.

Za: www.chrystusowcy.pl