Snagov (Rumunia): Europejskie spotkanie alumnów karmelitańskich

W dniach 23-27 sierpnia 2013 r. w klasztorze karmelitów bosych w Snagov koło Bukaresztu, odbyło się spotkanie alumnów karmelitańskich z całej Europy. W spotkaniu brały udział także osoby świeckie związane z Karmelem, formatorzy, dwóch definitorów generalnych oraz gospodarze, z Prowincjałem Prowincji Weneckiej o. Gianni Bracchi, na czele.

Tematyka spotkania dotyczyła charyzmatu karmelitańskiego, działalności ewangelizacyjnej młodych karmelitów, oraz ich zaangażowania w prowadzenie duszpasterstw. Spotkanie było doskonałą okazją do wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń.

Oprócz wspólnej Eucharystii, Liturgii Godzin, konferencji i posiłków, uczestnicy spotykali się w grupach, gdzie dyskutowali na tematy zaproponowane w konferencjach i dzielili się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami.

Konferencje o pedagogii św. Teresy od Jezusa wygłosił o. Emilio Martinez, wikariusz generalny. O. Fabio Silvestri przedstawił refleksje na temat charyzmatu terezjańskiego. Drugi definitor generalny o. Albert Wach dotknął natomiast zagadnienia tożsamości karmelitańskiej. Moderatorami wspólnych dyskusji byli ojcowie definitorzy.

Wzajemne zrozumienie, czy wręcz porozumienie były możliwe dzięki ciężkiej pracy tłumaczy języków: hiszpańskiego, francuskiego, polskiego i chorwackiego. Tłumaczem na język polski był o. Andrzej Cekiera, sekretarz Konferencji Prowincjałów Europejskich. We wszystkich konferencjach i rozmowach pojawiał się temat autentyczności w przeżywaniu charyzmatu karmelitańskiego i problem świadczenia nim własnym życiem. Różne regiony Europy prezentowały stanowiska od „zamkniętego” – eremy, po bardziej „otwarte” – intensywny apostolat. Ta różnorodność sposobu przeżywania charyzmatu karmelitańskiego jest siłą zakonu.

Krakowską Prowincję Karmelitów Bosych reprezentowało 6 osób: o Tadeusz Florek, magister studentatu i junioratu, o. Andrzej Cekiera, br. Jan Števkov, br. Tomasz Kuzara, br. Tomasz Jankowski i br. Dawid Kaczmarek. Po drodze do Rumunii odwiedzili oni klasztory braci w Banskiej Bistricy, Starych Horach i karmelitanki bose w Detvie. Na noc zatrzymali się w klasztorze karmelitów bosych na Węgrzech w miejscowości Keszthely koło jeziora Balaton. Następnego dnia, w piątek wieczorem, dotarli do Snagova.

Oprócz zajęć formacyjnych i intelektualnych był czas na wydarzenia kulturalne i rekreacyjne. W sobotę uczestnicy wysłuchali koncertu zorganizowanego przez młodzież związaną z duszpasterstwem karmelitańskim. W niedzielę udali się do Bukaresztu, gdzie uczestniczyli w Mszy Świętej celebrowanej w katedrze przez arcybiskupa Ioana Robu, a po południu udali się na zwiedzanie zabytków miasta. Wieczorem polscy karmelici zaprezentowali film z tegorocznego Spotkania Młodych ze Świętymi Karmelu, które miało miejsce w Czernej. W poniedziałek wieczorem odbyła się prezentacja wybranych prowincji.

We wtorek po południu odbył się turniej piłki nożnej. Polska reprezentacja (w ramach której Krakowską Prowincję reprezentował o. Tadeusz i br. Jan) zajęła drugie (po Chorwatach) miejsce. Wieczorem odbyła się pożegnalna agapa.

Za: www.karmel.pl