Spotkanie braci w kustodii rosyjskiej

www.ofmconv.netW dniach 3-5 lutego 2015 roku zakonnicy z kustodii generalnej w Rosji zebrali się w klasztorze św. Franciszka w Moskwie, aby uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym z okazji obchodów Dnia Życia Konsekrowanego w roku – z woli papieża Franciszka – poświęconym w sposób szczególny życiu zakonnemu.

Spotkanie formacyjne poprzedziła uroczystość w katedrze moskiewskiej – mszy św. z okazji Ofiarowania Pańskiego przewodniczył abp. Paolo Pezzi. Wśród koncelebransów znalazł się mi. in. kustosz i przewodniczący przełożonych wyższych w Rosji fr. Nicolaj Dubinin. Świątynię licznie wypełnili zakonnicy i siostry zakonne z całej diecezji moskiewskiej p.w. Matki Bożej.

3 lutego uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch konferencji. Pierwszą – o ewolucji teologicznej i nauczaniu magisterium Kościoła na temat życia konsekrowanego od Soboru Watykańskiego II do czasów obecnych – wygłosił profesor seminarium w Petersburgu, klaretyn, ks. Mariano Sedano Sierra. Autorem drugiej – na temat doświadczenia życiowego św. Franciszka i św. Antoniego jako paradygmatu dla wszystkich osób konsekrowanych – był wykładowca z Padwy, fr. Alessandro Ratti OFMConv. Chodziło o różne sposoby życia, komplementarne, które ilustrują podwójne powołanie zakonne, „życie mieszane” (kontemplacyjne i apostolskie); życie na wzór aniołów, którzy nieustannie stoją przed Panem i jednocześnie strzegą, chronią ludzi i głoszą im słowo Pana.

Spotkanie zakończyło się wspólną dyskusją wszystkich uczestników.

W dniach 4-5 lutego piętnastu zakonników z kustodii rosyjskiej kontynuowała spotkanie we własnym gronie omawiając zagadnienia związane bezpośrednio z życiem kustodii. Przede wszystkim dyskutowano nad zarysem pierwszego rozdziału odnawianych Konstytucji konfrontując wersje polską i włoską tekstu.
Spotkanie wszystkich zakonników kustodii w jednym miejscu, ze względu na bardzo wielkie odległości pomiędzy poszczególnymi klasztorami, nie zdarza się zbyt często, dlatego to obecne wykorzystano również jako okazję do wspólnego świętowania; atmosfera ciepła i radości była doskonała przeciwwagą do niskich temperatur panujących w lutym w Moskwie.

fr. Alessandro Ratti OFMConv.

Za: www.ofmconv.net.