Spotkanie Rad Generalnych Salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki

infoans“Jaką zmianę mentalności i jakie zadania możemy przewidzieć w odniesieniu do charyzmatycznego podejścia do rzeczywistości rodziny?”. To podstawowe pytanie, postawione w świetle ostatniego Synodu Biskupów, towarzyszyło obradom Rad Generalnych Salezjanów (SDB) i Córek Maryi Wspomożycielki (CMW) w czasie wspólnego spotkania, które odbyło się w dniu wczorajszym, 11 stycznia, w Domu Generalnym Salezjanów.

W tematykę związaną z rodziną wprowadził uczestników ks.Andrea Bozzolo, salezjanin, wykładowca teologii dogmatycznej na wydziale teologicznym UPS w Turynie. W swoim wystąpieniu przybliżył on najbardziej znaczące treści Relatio Synodi, pomagając odczytać to wydarzenie, jakim był ostatni synod poświęcony rodzinie, wskazując przy tym na niektóre sytuacje, w których zmiana kultury związanej ze sferą uczuciową domaga się codziennej ewangelizacji; uwypuklając przede wszystkim te punkty, które stanowią wyzwanie dla salezjańskiego charyzmatu.

Odnośnie do tej ostatniej kwestii, prelegent podkreślił:

  • edukację uczuciową dzieci, która stanowi pole posłannictwa, jakie wskazał sam papież Rodzinie Salezjańskiej, a które domaga się poważnego zainwestowania w kulturę, gdzie SDB i CMW winni wnieść wkład pedagogiczny i teologiczny im właściwy;
  • towarzyszenie młodym w przygotowaniu do małżeństwa, co wymaga podzielnej uwagi i zależne jest od kontekstów kulturowych i edukacji dotyczącej chrześcijańskiej koncepcji ojcostwa i macierzyństwa;
  • duszpasterską opiekę nad tymi rodzinami, które wchodzą w kontakt z dziełami SDB i CMW, realizowaną w taki sposób, by salezjańska propozycja edukacyjna mogła stanowić dla nich punkt dotarcia do Ewangelii i pomogła im wyjść z izolacji, na którą często są skazane;
  • wkład, jaki wnoszą świeccy żyjący w związku małżeńskim, a który może przyczynić się do rozwoju i uaktualnienia systemu prewencyjnego;
  • szczególny wkład w tym względzie mogą wnieść rodziny, które należą do Rodziny Salezjańskiej, czyniąc to poprzez zaangażowanie apostolskie i bezpośrednie świadectwo;
  • i na koniec – potrzebę przemyślenia duszpasterstwa młodzieżowego w terminach “generatywnych”, odkrywając na nowo fundamentalną rolę rodziny w przekazywaniu wiary i głęboki związek pomiędzy duszpasterstwem młodzieży i duszpasterstwem rodzin.

Wszystkie te tematy były przedmiotem szczególnej refleksji, jaką przeprowadzili członkowie obu Rad, którzy najpierw uczynili to w małych grupach, a następnie podczas wspólnej debaty.

To spotkanie, które charakteryzował wielki klimat braterstwa i komunii, zakończyło się przywołaniem wielkich wydarzeń, wspólnych dla obu zgromadzeń, które odbędą się w najbliższym czasie: Dni Duchowości Salezjańskiej 2016 oraz wspólne rekolekcje, które są przewidziane na przełomie czerwca i lipca w Santa Fosca, w regionie Belluno, we Włoszech.

Najbliższe spotkanie tego typu będzie mieć miejsce 11 lipca 2016 roku.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org