Spotkanie wydawnictw salezjańskich Europy

Przedstawiciele 18 wydawnictw salezjańskich z całej Europy – od Sankt Petersburga (Rosja), poprzez Sliema (Malta), Celbridge (Irlandia), po Lwów (Ukraina) – spotkali się w Domu Generalnym w Rzymie w dniach 1-4 marca, aby wspólnie zastanowić się na sposobem sprostania zmianom zachodzącym w Europie i wyzwaniom kultury globalnej, pozostając jednocześnie w czołówce tego sektora, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej na świecie.

Owocem tego spotkania było odnowione zaangażowanie i pozytywne podejście do aktualnych wyzwań, uczynione w przekonaniu, że począwszy od Ks. Bosko Zgromadzenie Salezjańskie spoglądało na wydawnictwo jako na filar swoich wysiłków, podejmowanych na rzecz edukacji i ewangelizacji.

26 osób (łącznie z członkami Dykasterium ds. Komunikacji Społecznej i różnymi współpracownikami) przyjęło z uwagą w pierwszym dniu spotkania wystąpienie dra Marco Romano, eksperta “Linked Data”, który współpracował także z Europejską Agencją Kosmiczną. Na bazie jego prelekcji wszyscy odpowiedzialni za wydawnictwa salezjańskie zrozumieli znaczenie utworzenia jednej, rozbudowanej – europejskiej i światowej – bazy danych dotyczących publikacji salezjańskich, która pozwoli na znacznie większe i znaczące korzyści handlowe.

Obecni przedstawiciele wydawnictw podjęli decyzję co do ściślejszej współpracy i zaproponowali bezpieczną przestrzeń cyfrową, wewnątrz której będzie można się poruszać i realizować wspólne projekty i dzielić się programami dotyczącymi przyszłej działalności. Zostały uwzględnione także takie tematy, jak piractwo cyfrowe i strategie walki z nim, oraz zostały przybliżone nowe horyzonty cyfrowe (związane z tematyką “Linked Data”) związane z wykorzystaniem “e-books” i aplikacji cyfrowych. Wychodząc od wspólnych przedsięwzięć, podejmowanych w perspektywie Dwustulecia urodzin Ks. Bosko i Projektu Europa, jako szczególnych inicjatyw wspólnego zaangażowania, domy wydawnicze przyjęły strategie, które będą wymagać od nich coraz większej współpracy w zakresie wydawanych produktów i wspólnych projektów.

Ks. Filiberto Gonzalez, Radca generalny ds. Komunikacji Społecznej, wyliczył następnie wyzwania, jakie obecnie stają przez wydawnictwem salezjańskim w skali całego świata, które dotyczą zwłaszcza naglącej potrzeby zmiany mentalności: przejścia od wysiłku indywidualnego do pracy zespołowej, od myśli regionalnej do wejrzenia kontynentalnego. Radca wezwał wszystkich do odnowy zasobów ludzkich, do postawienia na samoutrzymanie się, na przejrzystość i solidarność, a także zachęcił do wdrożenia wyraźnej fazy aktualizacji technologicznej, odpowiednio do czasów szybkiego rozwoju, które przeżywamy. Ks. González uznał, że bardzo ważne jest i to, by każde wydawnictwo włączyło się w całościowy program inspektorialny i dzięki temu zyskało silne wsparcie ze strony okręgu salezjańskiego, do którego należy.

W odpowiedzi na te zachęty uczestnicy stwierdzili, że było to najlepsze spotkanie, w jakim kiedykolwiek brali udział, i że dostarczyło ono bodźca pomagającego zmierzyć się z przyszłymi wyzwaniami.

InfoANS

Za: www.salezjanie.pl