Home WiadomościZe Świata Sydney: V Plenarne Zebranie Wyższych Przełożonych Zgromadzenia św. Michała Archanioła

Sydney: V Plenarne Zebranie Wyższych Przełożonych Zgromadzenia św. Michała Archanioła

Redakcja

We wtorek 11 lutego, w święto Matki Bożej z Lourdes, zgromadzeni na V Zebraniu Plenarnym Wyższych Przełożonych Zgromadzenia św. Michała Archanioła rozpoczęli  obrady. Na zebranie przyjechali  prowincjałowie i wyżsi przełożeni: z Włoch i Szwajcarii – ks. Władysław Suchy, z Argentyny i Paragwaju – ks. Kazimierz Lorencowicz, z Niemiec i Austrii – ks. Stanisław Friede, z Kanady i USA – ks. Andrzej Kowalczyk, Australię i Papuę Nową Gwineę reprezentują ks. Jan Bieniek i ks. Stanisław Kluk. Wciąż czekamy na przybycie ks. Jana Kaszuby z delegatury na Karaibach.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się jutrznią prowadzoną przez ks. K. Lorencowicza, po której Ojciec Generał ks. Kazimierz Radzik przywitał zgromadzonych oraz wprowadził w klimat dzielenia się sprawozdaniami.

Pierwszym, który relacjonował sprawy ze swojej prowincji był ks. Kazimierz Lorencowicz. Następnie głos zabrał ks. Władysław Suchy, a przedpołudniową sesję zakończył ks. Andrzej Kowalczyk. Po krótkim lunchu odwiedziliśmy sanktuarium św. Mary MacKillop, pierwszej kanonizowanej Australijki, gdzie modliliśmy się w intencjach Zgromadzenia.

Popołudniową sesję rozpoczęliśmy koronką uwielbienia Boga, którą poprowadził ks. Władysław Suchy. Następnie odczytał on List Okólny Ojca Generała na Trzeci Rok Wielkiej Nowenny przed 100-leciem zatwierdzenia Zgromadzenia. Dalszy ciąg sprawozdań rozpoczął ks. Stanisław Friede, po którym „najdłużej” przemawiał ks. Jan Bieniek, przedstawiając pracę współbraci na Antypodach, oraz snując wizje i plany na przyszłość. Popołudniową sesję zakończyło wystąpienie ekonoma generalnego ks. Jerzego Sosińskiego, który przybliżył stan finansowy Zgromadzenia oraz przedstawił plany rozwoju Zgromadzenia na przyszłość.

Pierwszy dzień obrad zakończyliśmy uroczystą Mszą św. w nowo wybudowanej przez ks. Anthony’ego Casamento CSMA, kaplicy uniwersyteckiej. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Andrzej Kowalczyk. Cały dzień został zwieńczony smaczną kolacją w radosnej atmosferze u rodziców ks. Anthony’ego.

Środa, 12 lutego. III sesję plenarną rozpoczęliśmy o godz. 9.30 modlitwą jutrzni, którą poprowadził ekonom generalny ks. Jerzy Sosiński. Poranna refleksja została wygłoszona przez ks. Stanisława Friede. Pochylił się on nad pytaniem papieża Franciszka, skierowanego do brazylijskich biskupów podczas Światowego Dnia Młodzieży w 2013 roku: „Czy jesteśmy jeszcze Kościołem, który potrafi rozgrzać serca?”

Następnie Ojciec Generał ks. Kazimierz Radzik podjął wątek dyskusji z poprzedniego dnia na temat finansów, rozliczeń i zarządzania majątkiem w prowincjach, wiceprowincjach i delegaturze. Kolejno głos zabierali wszyscy uczestnicy spotkania, zwracając uwagę na czytelność i klarowność w sprawach finansowych, a także na konieczność rzetelnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi ekonomami prowincji, wiceprowincji, delegatury, a Ekonomem Generalnym.

Podjęto także dyskusję na temat III Roku Wielkiej Nowenny Michalickiej oraz wysłuchano propozycji projektów przygotowanych na tę okoliczność przez poszczególne wspólnoty.

Prowincja paragwajsko-argentyńska przedstawiła projekt „Adopcji na odległość” oraz projekt budowy lokali komercyjno-handlowych na działce dawnego Wyższego Seminarium naszego Zgromadzenia. Wybudowanie takiego Centrum Handlowego i oddanie go w dzierżawę przyniesie pomoc finansową, potrzebną na utrzymanie Wyższego Seminarium. Ojciec Generał zaproponował, aby projekt ten został przekazany prowincji włosko-szwajcarskiej z prośbą o pomoc w jego realizacji.

Ks. Jan Bieniek z wiceprowincji na Pacyfiku mówił także o dwóch projektach w Papui Nowej Gwinei. Pierwszy dotyczy niesienia pomocy nie poszczególnemu dziecku w jego edukacji, ale na wspieraniu całej szkoły. W projekt ten zaangażowany jest ks. Grzegorz Jasłowski, proboszcz z Kasap. Drugim przedsięwzięciem zajmuje się ks. Józef Pękala. Chodzi o formację młodych ludzi, którzy zgłaszają się do nas, zainteresowani michalickim Zgromadzeniem i jego działalnością. Ks. Jan wspomniał również o współpracy dotyczącej

pomocy misjom w PNG, jaką zaproponował wiceprowincji niemiecko-austriackiej.

Ks. ekonom Jerzy Sosiński zaprezentował jeden projekt, jakim jest budowa kościoła w Mińsku na Białorusi. Ks. Ekonom zaznaczył, że jest to praca rzeczywiście dla ubogich i pośród ubogich.

Na IV sesji plenarnej Ojciec Generał zapytał, jakie są propozycje tematów, którymi winna zająć się XXI Kapituła Generalna, jakie problemy nurtują nasze Zgromadzenie, jakie działania są podejmowane w trosce o nowe powołania. Mówił także o zbliżającej się 100. rocznicy zatwierdzenia naszego Zgromadzenia.

Dzień zakończył się Mszą świętą celebrowaną w sanktuarium św. Mary Mackillop. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Kazimierz Lorencowicz.

W dniu dzisiejszym Ojciec Generał spotkał się także z rektorem ACU (Australian Catholic University) i wyraził wdzięczność za umożliwienie poprowadzenia sesji plenarnych w tak prestiżowym miejscu. Rektor uczelni również podziękował Zgromadzeniu na ręce Ojca Generała za piękną pracę na uniwersytecie naszego współbrata ks. Anthony’ego Casamento.


Środa, 12 lutego. III sesję plenarną rozpoczęliśmy o godz. 9.30 modlitwą jutrzni, którą poprowadził ekonom generalny ks. Jerzy Sosiński. Poranna refleksja została wygłoszona przez ks. Stanisława Friede. Pochylił się on nad pytaniem papieża Franciszka, skierowanego do brazylijskich biskupów podczas Światowego Dnia Młodzieży w 2013 roku: „Czy jesteśmy jeszcze Kościołem, który potrafi rozgrzać serca?”

Następnie Ojciec Generał ks. Kazimierz Radzik podjął wątek dyskusji z poprzedniego dnia na temat finansów, rozliczeń i zarządzania majątkiem w prowincjach, wiceprowincjach i delegaturze. Kolejno głos zabierali wszyscy uczestnicy spotkania, zwracając uwagę na czytelność i klarowność w sprawach finansowych, a także na konieczność rzetelnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi ekonomami prowincji, wiceprowincji, delegatury, a Ekonomem Generalnym.

Podjęto także dyskusję na temat III Roku Wielkiej Nowenny Michalickiej oraz wysłuchano propozycji projektów przygotowanych na tę okoliczność przez poszczególne wspólnoty.

Prowincja paragwajsko-argentyńska przedstawiła projekt „Adopcji na odległość” oraz projekt budowy lokali komercyjno-handlowych na działce dawnego Wyższego Seminarium naszego Zgromadzenia. Wybudowanie takiego Centrum Handlowego i oddanie go w dzierżawę przyniesie pomoc finansową, potrzebną na utrzymanie Wyższego Seminarium. Ojciec Generał zaproponował, aby projekt ten został przekazany prowincji włosko-szwajcarskiej z prośbą o pomoc w jego realizacji.

Ks. Jan Bieniek z wiceprowincji na Pacyfiku mówił także o dwóch projektach w Papui Nowej Gwinei. Pierwszy dotyczy niesienia pomocy nie poszczególnemu dziecku w jego edukacji, ale na wspieraniu całej szkoły. W projekt ten zaangażowany jest ks. Grzegorz Jasłowski, proboszcz z Kasap. Drugim przedsięwzięciem zajmuje się ks. Józef Pękala. Chodzi o formację młodych ludzi, którzy zgłaszają się do nas, zainteresowani michalickim Zgromadzeniem i jego działalnością. Ks. Jan wspomniał również o współpracy dotyczącej

pomocy misjom w PNG, jaką zaproponował wiceprowincji niemiecko-austriackiej.

Ks. ekonom Jerzy Sosiński zaprezentował jeden projekt, jakim jest budowa kościoła w Mińsku na Białorusi. Ks. Ekonom zaznaczył, że jest to praca rzeczywiście dla ubogich i pośród ubogich.

Na IV sesji plenarnej Ojciec Generał zapytał, jakie są propozycje tematów, którymi winna zająć się XXI Kapituła Generalna, jakie problemy nurtują nasze Zgromadzenie, jakie działania są podejmowane w trosce o nowe powołania. Mówił także o zbliżającej się 100. rocznicy zatwierdzenia naszego Zgromadzenia.

Dzień zakończył się Mszą świętą celebrowaną w sanktuarium św. Mary Mackillop. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Kazimierz Lorencowicz.

W dniu dzisiejszym Ojciec Generał spotkał się także z rektorem ACU (Australian Catholic University) i wyraził wdzięczność za umożliwienie poprowadzenia sesji plenarnych w tak prestiżowym miejscu. Rektor uczelni również podziękował Zgromadzeniu na ręce Ojca Generała za piękną pracę na uniwersytecie naszego współbrata ks. Anthony’ego Casamento.


Kolejne relacje na: www.michalici.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda