Home Wiadomości Uroczystość św. Alfonsa – list Przełożonego Generalnego

Uroczystość św. Alfonsa – list Przełożonego Generalnego

Redakcja

Świadkowie Odkupiciela: Solidarni w misji do poranionego świata

1 sierpnia 2017, uroczystość św. Alfonsa Marii Liguori

 “A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza” (Mt 9,36)

 Drodzy Współbracia, Siostry, Świeccy Misjonarze i Współpracownicy,

Obchodząc uroczystość św. Alfonsa Marii Liguori CSsR, naszego Założyciela i Strażnika charyzmatu powierzonego Zgromadzeniu, zapraszam Was do przypomnienia sobie ducha głębokiej solidarności i bliskości, jakim się odznaczał. Św. Alfons był bliski dla współbraci i bliski dla ludzi opuszczonych i biednych, do których jesteśmy posłani. Ta bliskość zrodziła się z jego dogłębnej solidarności z Chrystusem Odkupicielem i współczuciem wobec ludzi biednych i opuszczonych, sióstr i braci do których Odkupiciel został posłany przez Ojca.

Solidarność i bliskość

Duch solidarności i bliskości musi być siłą motywującą, która prowadzi nas w dążeniu do realizowania tematu zaproponowanego nam przez XXV Kapitułę Generalną. Tego właśnie ducha odnajdujemy w sercu Decyzji nr 44, dotyczącej wizytacji Zgromadzenia, której dokona Zarząd Generalny na początku obecnego sześciolecia:

W celu ożywienia życia apostolskiego Zgromadzenia i promowania większej świadomości współbraci na temat procesu restrukturyzacji, Zarząd Generalny włączy programy odnowy naszego życia i misji do tematyki wizytacji Jednostek w sześcioleciu rozpoczynającym się̨ w 2016 roku.

W trakcie obrad Kapituły Generalnej ujawniło się głębokie zatroskanie, aby przesłanie, decyzje i temat zostały zakomunikowane przez Zarząd Generalny całemu Zgromadzeniu – aby dotarły do każdego współbrata i świeckiego współpracownika, tak szybko jak to będzie możliwe, po zakończeniu Trzeciej Fazy Kapituły. Aby ten cel zrealizować, nie wystarczy rozesłanie jakiegokolwiek dokumentu.  Dlatego Kapitularze zdecydowali, że Zarząd Generalny włączy ten wymiar w proces wizytacji Zgromadzenia.

Gdy spotkałem się z Radą Generalną, aby rozpocząć naszą posługę w obecnym sześcioleciu, stało się dla nas jasnym, że jeśli mamy to zadanie wypełnić w sposób znaczący i stymulujący dla wszystkich, należy przeprowadzić Wizytację nadzwyczajnąw całym Zgromadzeniu – jeśli możliwe jeszcze przed spotkaniami w połowie sześciolecia w 2019 r.  Po rozmowach z koordynatorami Konferencji w marcu 2017 i po konsultacji z wielu przełożonymi prowincji i wiceprowincji zdecydowaliśmy rozpocząć tę Wizytację nadzwyczajną w każdej Konferencji tak szybko, jak to będzie możliwe, gdy zakończy się Trzecia Faza Kapituły Generalnej. Mamy nadzieję, że ta wizytacja nadzwyczajna doprowadzi nas do głębszego ducha wzajemnej bliskości i solidarności w  Zgromadzeniu, a także postawi przed nami wyzwanie do bardziej radykalnej bliskości i solidarności z ubogimi opuszczonymi, do których jesteśmy posłani aby im służyć.

2. Nadzwyczajna Wizytacja Zgromadzenia – 2017-2018

Zarząd Generalny wraz z Koordynatorami Konferencji przeprowadzi Wizytację nadzwyczajną Zgromadzenia, w porozumieniu z przełożonymi prowincji, wiceprowincji i regii. Podstawowym narzędziem będą zebrania ogólne w różnych rejonach geograficznych Zgromadzenia. Z reguły nie będą one przeznaczone dla tylko dla jednej prowincji, regii lub misji, lecz będą obejmować współbraci żyjących w obrębie danego kraju lub regionu geograficznego.

Planujemy i spodziewamy się, że każde zebranie ogólne obejmie współbraci z różnych prowincji, wiceprowincji, regii i misji, będąc spotkaniem zarówno multikulturowym jak i miedzyprowincjalnym, wyrażając rzeczywistość Zgromadzenia oraz wizję restrukturyzacji przyjętą przez Kapitułę Generalną. Czasem zdarzy się, że z racji zaangażowań apostolskich niektórzy współbracia nie będą mogli wziąć udziału w zebraniu zlokalizowanym najbliżej ich wspólnoty.  Niemniej jednak prosimy każdego współbrata, aby ze swej strony dołożył wszelkich starań, aby uczestniczyć w jednym z zebrań zaplanowanych w rejonie geograficznym, do którego on należy.  Ta międzynarodowa i miedzyprowincjalna natura owych zebrań będzie ważnym wymiarem wizytacji nadzwyczajnej.

Częścią wizytacji nadzwyczajnej będzie także spotkanie Zarządu Generalnego z przełożonymi prowincji i regii poszczególnych regionów geograficznych. Pomocne i niezbędne będą także okresowe spotkania z innymi grupami współbraci, jak Rady, Sekretariaty, Komisje, itp.

Jako Przełożony Generalny wezmę udział w tylu zebraniach, w ilu to będzie możliwe. W przypadku, gdy nie będę w stanie być obecnym fizycznie na zebraniu ogólnym, spotkam się z przełożonymi danego regionu geograficznego.

Plan apostolski i restrukturyzacja

XXV Kapituła Generalna zadecydowała, że Zarząd Generalny ma „określić kryteria działań apostolskich Zgromadzenia” (Decyzja 5), które będą stanowić pomoc dla Konferencji i Jednostek w opracowaniu ich planów apostolskich.  Zdecydowano także, iż „Zarząd Generalny, we współpracy z Koordynatorami Konferencji i Jednostkami Zgromadzenia, będzie kontynuował proces restrukturyzacji dla Misji, ze wszystkimi jego konsekwencjami (Decyzja 1).

Decyzje XXV Kapituły Generalnej kładą nacisk, aby ten proces opracowywania planów apostolskich, jak również proces restrukturyzacji objął każdą Konferencję, każdą Jednostkę i każdą wspólnotę: bogatą czy biedną, wielką czy małą, silną czy słabą, ponieważ wspólnie razem tworzymy „jedną społeczność misyjną” (Konst. 2). Ten proces będzie również wyzwaniem dla każdego współbrata i współpracownika świeckiego, aby w nim uczestniczyć w możliwie pełnym zakresie.

Decyzja 44 stanowi, że częścią procesu misyjnego planowania i restrukturyzacji są wizytacje Zarządu Generalnego, których celem jest ożywienie ducha apostolskiego (Vita Apostolica) Zgromadzenia i promowanie większej świadomości procesu restrukturyzacji wśród współbraci. To będzie podstawowym celem zebrań ogólnych podczas wizytacji nadzwyczajnej – ze względu na misję powierzoną nam przez Odkupiciela.

3. Uczestnictwo w wizytacji

Aby osiągnąć wyznaczony cel, bardzo ważne jest wasze uczestnictwo w tej wizytacji poprzez aktywny udział w jednym z zebrań ogólnych. Dokładniejsze informacje o planie wizytacji, koniecznych przygotowaniach w każdej wspólnocie i sposobie uczestnictwa zostaną zakomunikowane każdej prowincji, regii i misji po spotkaniu w ramach Trzeciej Fazy Kapituły Generalnej. Jako Przełożony Generalny zwracam się z osobistym apelem do każdej wspólnoty i do każdego współbrata, aby zadbali o uczestnictwo w możliwie pełnym zakresie.

Mam świadomość tego, że niektórzy współbracia nie będą w stanie uczestniczyć w zebraniu ogólnym. Dla wielu przeszkodą będzie wiek lub stan zdrowia. Mogą być także inne uzasadnione powody. Jednakże zachęcam was do udziału w przygotowaniach i dialogu w waszej wspólnocie zarówno przed zebraniem ogólnym w waszym regionie, jak i po zebraniu. Wasz wkład i opinie są w tym procesie niezbędne. Dlatego też, jeśli nie możesz osobiście uczestniczyć w zebraniu, jest ważne, abyś osobiście lub za pośrednictwem wspólnoty odpowiedział na kwestionariusz proponowany w ramach przygotowań.

Po zakończeniu wizytacji nadzwyczajnej Zarząd Generalny rozpocznie bardziej szczegółowe wizytacje prowincji, wiceprowincji, regii i misji, uwzględniając zwłaszcza tych współbraci, którzy mieli przeszkody w pełnym uczestnictwie w zebraniu ogólnym.

4. Błogosławieństwo i zakończenie

Obchodząc uroczystość św. Alfonsa, zachęcam każdą wspólnotę i każdego współbrata, aby prosić naszego świętego Założyciela o wstawiennictwo w intencji wizytacji nadzwyczajnej, która rozpocznie się we wrześniu w Ameryce Łacińskiej. Żyjemy w wyjątkowym czasie, który przynosi nam wielkie wyzwania i wielkie możliwości. Oczekuję więc, że będę mógł przeżywać te wizytację nadzwyczajną razem z wami.

W jedności z całym Kościołem, kierowanym przez papieża Franciszka, podejmujemy zobowiązanie zawarte w temacie obecnego sześciolecia: SWIADKOWIE ODKUPICIELA: w solidarności w misji do poranionego świata.

Niech Bóg udzieli nam swej łaski jako prawdziwym uczniom św. Alfonsa, abyśmy podążali za Chrystusem Odkupicielem z sercami pełnymi radości. Obyśmy wyrzekając się samych siebie i zawsze gotowi podejmować to, co wymagające, mogli mieć pełny udział w tajemnicy Chrystusa i głosić Ewangelię w prostocie życia i przepowiadania, niosąc ludziom dar obfitego odkupienia (por. Konstytucja 20).

Matka Boża Nieustającej Pomocy niechaj zawsze nas wspiera.

Wasz brat w Chrystusie Odkupicielu,

o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny

Za: www.redemptor.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda