Home WiadomościZe Świata USA: odszedł do wieczności o. Donald Petraitis MIC – były generał marianów

USA: odszedł do wieczności o. Donald Petraitis MIC – były generał marianów

Redakcja

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 czerwca br. zmarł śp. ojciec Donald Petraitis MIC, lat 75, członek Prowincji Amerykańskiej.

Urodził się 13 sierpnia 1937 r. w Chicago. Pierwszą profesję zakonną w Zgromadzeniu Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP złożył 16 lipca 1956 r. Święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1964 r. W latach 1975-1984 był wicegenerałem, a w latach 1984-1993 (czyli przez dwie kadencje) przełożonym generalnym Zgromadzenia.

Nasze Dyrektorium poleca: „Za zmarłego na swym urzędzie przełożonego generalnego, jak też za współbrata, który sprawował ów urząd w przeszłości, oprócz zwykłych modlitw wszyscy kapłani Zgromadzenia odprawią po jednej Mszy świętej” (D 47).

Zmarłego Ojca Donalda polecamy Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Niech odpoczywa w pokoju!

Antoni Skwierczyński MIC
sekretarz prowincji

Za: www.marianie.plŚp. Ks. Donald S. Petraitis MIC

13 VIII 1937 – 12 VI 2012

Dnia 12 czerwca 2012 r. w szpitalu uniwersyteckim stanu Massachusetts w Worcester zmarł ks. Donald S. Petraitis, MIC, były przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów oraz ostatni przełożony Prowincji św. Kazimierza w USA. Przyczyną zgonu była rozległa choroba nowotworowa.

Urodził się 13 sierpnia 1937 r. w Chicago. Był wychowankiem księży marianów oraz sióstr św. Kazimierza, które posługiwały w parafii Matki Bożej Wileńskiej. Pierwsze śluby zakonne złożył 16 lipca 1956 r. Po ukończeniu nauki w Kolegium św. Prokopa (obecnie Uniwersytet Benedyktyński), dalszą formację kapłańską odbywał w mariańskim Wyższym Seminarium Duchownym Marian Hills w miejscowości Clarendon Hills, w stanie Illinois.

Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 9 maja 1964 r., a następnie został skierowany do pracy wychowawczej w prowadzonym przez Zgromadzenie Kolegium Marianapolis w miejscowości Thompson, w stanie Connecticut. W roku 1970 mianowano go dyrektorem tejże szkoły. W lipcu 1975 r. kapituła generalna Zgromadzenia wybrała ks. Donalda na urząd wikariusza generalnego, co wiązało się z jego przeniesieniem do Rzymu. Jako wikariusz generalny ks. Petraitis pełnił również rolę przełożonego domu rzymskiego. Począwszy od 1984 r. przez kolejnych dziewięć lat ks. Donald Petraitis pełnił posługę przełożonego generalnego Zgromadzenia (a także krótko postulatora generalnego). W roku 1993 powrócił do rodzinnego Chicago, gdzie został wybrany przełożonym nieistniejącej już Prowincji św. Kazimierza. Oprócz obowiązków wynikających ze swego urzędu podejmował także pracę duszpasterską, zwłaszcza pośród lokalnych żeńskich wspólnot zakonnych. Od 2006 r., kiedy to dwie amerykańskie prowincje zostały połączone, tworząc jedną prowincję pw. NMP Matki Miłosierdzia, ks. Donald przeszedł na emeryturę. Ostatnie trzy lata życia spędził jako rezydent mariańskiej wspólnoty zakonnej w Thompson, CT.

Ks. Donald Petraitis odegrał znaczącą rolę jako przełożony generalny naszego Zgromadzenia. To jemu właśnie przypadło w udziale kierować naszą wspólnotą w dobie głębokich przemian ustrojowych, które zachodziły w Europie wschodniej i Związku Sowieckim, na których to terenach mieszkało i prowadziło mniej lub więcej ukrytą posługę duszpasterską wielu członków Zgromadzenia. Ks. Donald miał okazję poznać osobiście ciężkie warunki w jakich przebiegało życie i posługa jego współbraci przed 1989 rokiem za tzw. żelazną kurtyną. Utrzymywał kontakt z marianami z Litwy, Łotwy i Ukrainy, którzy potajemnie wstąpili do Zgromadzenia. Troszczył się o ich potrzeby duchowe i materialne, dodając im tym samym otuchy i zapału. Jemu także przyszło kierować naszą wspólnotą w bezpośrednim okresie po rozpadzie Związku Radzieckiego i powstawaniu niezależnych państw w byłych republikach nadbałtyckich, na Ukrainie, Białorusi i w Kazachstanie. Istotą jego posługi jako przełożonego generalnego była zawsze głęboka troska o rozwój duchowy i apostolski wspólnot mariańskich w gwałtownie zmieniających się czasach.

Należy tu również podkreślić dwa fakty. Po pierwsze, to właśnie o. generał Donald Petraitis miał przywilej bycia odpowiedzialnym z ramienia Zgromadzenia za przygotowanie w Rzymie uroczystości beatyfikacji abp. Jerzego Matulaitisa-Matulewicza – który jako pierwszy spośród marianów został wyniesiony do chwały ołtarzy w 1987 r., podczas jubileuszowych obchodów 600. rocznicy chrześcijaństwa na Litwie. Po drugie zaś ks. Donald zwołał i przewodniczył historycznej kapitule generalnej marianów w roku 1993, na której po raz pierwszy od 1939 r. mogli się zebrać przedstawiciele całego Zgromadzenia.

Będziemy pamiętali ks. Donalda jako kapłana, który zawsze odznaczał się głęboką wiarą w Bożą Opatrzność oraz człowieka wielkiej odwagi, której nieustannie dodawał borykającym się z różnymi trudnościami członkom swojej wspólnoty zakonnej. W naszej pamięci pozostanie jego słynne powiedzenie, którym w języku włoskim zwykle się żegnał – corragio e avanti [odwagi i naprzód].

Czuwanie przy trumnie połączone ze wspomnieniami i modlitwą za zmarłego miało miejsce po południu w piątek 15 czerwca w domu zakonnym Księży Marianów na Eden Hill. W sobotę 16 czerwca celebrowana była Msza św. żałobna pod przewodnictwem ks. Josepha G. Roescha MIC, wikariusza generalnego Zgromadzenia przybyłego z Rzymu. Homilię wygłosił ks. Kazimierz Chwałek MIC, przełożony prowincji NMP Matki Miłosierdzia w USA. Następnie ciało ks. Petraitisa zostało przewiezione do Chicago. Msza św. pogrzebowa sprawowana będzie we środę 20 czerwca o godz. 10.00. w kaplicy domu generalnego sióstr św. Kazimierza, po której nastąpi złożenie trumny w mariańskiej kwaterze cmentarza św. Kazimierza.

Andrzej R. Mączyński MIC

Za: www.marianie.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda