Uznanie dla ks. Leszka Tokarzewskiego TChr w Kijowie

Dnia 25 października zarząd Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie – Dom Polski w Kijowie nadał naszemu współbratu ks. Leszkowi Tokarzewskiemu – kapelanowi Polaków w Kijowie tytuł Członka Honorowego w dowód uznania za szczególne zasługi dla rozwoju oraz popularyzacji języka polskiego i polskości na tych terenach. Dokument podpisali: prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa i dyrektor Domu Polskiego w Kijowie Maria Siwko. Wręczenie członkowstwa odbyło się w katedrze św. Aleksandra w Kijowie w niedzielę, 4 listopada. Przy okazji zapraszamy na stronę internetową Kapelanii Polskiej w Kijowie.

Ks. Leszkowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy wśród Polonii na Ukrainie.

Za: www.chrystusowcy.pl