W tym mieście będą pierwsze święcenia biskupie od XVI wieku

Pierwsze od XVI wieku święcenia biskupie odbędą się 3 października w katedrze św. Olafa w Trondheim w Norwegii. Sakrę biskupią przyjmie o. Erik Varden, trapista – nowy ordynariusz miejscowej prałatury terytorialnej.

– To historyczna chwila, bo żaden katolicki biskup nie był tu wyświęcony od czasów Reformacji w 1537 roku – wyjaśniono na stronie internetowej Kościoła katolickiego w Norwegii. Jest to także „znak nowej pozycji Kościoła katolickiego”, gdyż „Trondheim będzie miało swego biskupa po 11 latach” wakansu. W tym czasie prałaturą zarządzał jako administrator apostolski bp Bernt Eidsvig z Oslo.

Wyzwaniem dla uroczystości są „zasady narzucone z powodu pandemii koronawirusa”, dotyczące zwłaszcza liczby osób mogących uczestniczyć w wydarzeniu, wyjaśnił ekonom prałatury o. Albert Vold. Przewidywano udział gości z zagranicy, jednak nie przyjadą, gdyż musieliby przejść kwarantannę.

Święcenia biskupie będą więc transmitowane w telewizji i w streamingu na stronie internetowej katolsk.no. Parafie zachęcono do zainstalowania telebimów, by wierni mogli wspólnie, a jednocześnie z zachowaniem dystansu, śledzić przebieg ceremonii. Każda parafia otrzyma również wielki tort z monogramem nowego biskupa.

– Nie możemy się już doczekać przybycia nowego biskupa – podkreśla o. Vold i podkreśla znaczenie faktu, że „stolica norweskiego Kościoła, a zarazem miasto św. Olafa, będzie miało swego biskupa katolickiego”.

Erik Varden urodził się w 1974 roku w Sarpsborg, na terenie diecezji Oslo w niepraktykującej rodzinie luterańskiej. Pod wpływem polskiego salezjanina o. Tadeusza Hoppe, w 1993 roku wstąpił oficjalnie do Kościoła katolickiego. Studiował i doktoryzował się w Cambridge i Paryżu. Po studiach w 2002 roku wstąpił do opactwa trapistów Mount Saint Bernard koło Coalville w angielskim hrabstwie Leicestershire. Po profesji zakonnej w 2007 roku studiował w latach 2009-2011 teologię patrystyczną na Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie, a w latach 2011-2013 był wykładowcą na Papieskim Ateneum św. Anzelma w Wiecznym Mieście. Studiował także chorał gregoriański. Od 2015 roku był opatem opactwa Mount Saint Bernhard. Papież Franciszek mianował go biskupem i ordynariuszem prałatury Trondheim w listopadzie 2019 r., jednak termin święceń biskupich musiał zostać przesunięty ze względu na jego chorobę.

Prałatura Trondheim obejmuje środkową część Norwegii. Liczy około 16 tys. zarejestrowanych wiernych, skupionych w pięciu parafiach. W regionach o niewielkiej liczbie katolików Stolica Apostolska z reguły nie tworzy diecezji, lecz struktury niższej rangi, np. wikariaty apostolskie czy prałatury terytorialne.

Za: www.deon.pl