W Wiedniu zmarł znany redemptorysta, o. Hans Schermann

Rano w niedzielę Trójcy Świętej (27 maja 2018 r.), w 82 roku życia zmarł w Wiedniu o. Hans Schermann CSsR. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek 12 czerwca o godzinie 11:00 na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu.

Ojciec Hans Schermann urodził się 19.06.1936 r. w Pilgersdorf (Austria) jako najstarszy z dziesięciorga rodzeństwa. W 1947 r. wstąpił do juwenatu redemptorystów w Katzelsdorf nad rzeką Litawą, gdzie w 1955 r. zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął swój kanoniczny nowicjat w Mautern. W 1956 r. złożył śluby zakonne i rozpoczął studia teologiczne w WSD Redemptorystów w Mautern. Sześć lat później, w 1961 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Jego przełożeni planowali dla niego drogę wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Mautern, dlatego wysłali go na studia do Louvain (Belgia) i Fryburga Bryzgowijskiego (Niemcy), aby uzyskał tam stopień doktora w dziedzinie filozofii. Swoją rozprawę doktorską na temat: Meinong i Husserl. Studia porównawcze przedstawił i obronił w Louvain w 1970 r. Już od 1966 r. prowadził wykłady w WSD redemptorystów w Mautern, w Gars am Inn (Niemcy) oraz w jezuickiej Wyższej Szkole Filozofii w Monachium (Niemcy). W 1973 i 1974 r. podejmował również gościnne wykłady na Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. W roku 1973 zostało mu powierzone zadanie formacji kapłanów w diecezji Innsbruck, które prowadził aż do swojego wyboru na prowincjała w 1981 roku.

W latach 1969-1981 o. Schermann sprawował w Innsbrucku funkcję prefekta studentów. Do 1975 r. był jednocześnie przełożonym tamtejszej wspólnoty redemptorystowskiej. W 1981 r. został wybrany na prowincjała Wiedeńskiej Prowincji Redemptorystów i pełnił ten urząd do roku 1990. Następnie powrócił do Innsbrucka, gdzie pełnił ponownie funkcję prefekta studentów, przełożonego wspólnoty, jak również przez pewien czas był administratorem parafii Najświętszego Serca Jezusa, a przez kilka lat dodatkowo ekonomem domu. Chociaż tęsknił za okresem życia, w którym mógłby ponownie realizować swoje naukowe i teologiczne ambicje, przełożeni przydzielili mu urząd przełożonego i dyrektora domu rekolekcyjnego w Attnang-Puchheim, a później znów poprosili go o przewodzenie redemptorystowskiej wspólnocie w Innsbrucku. Od 2008 r. aż do swojej śmierci, posługiwał w Wiedniu we wspólnocie Maria am Gestade jako wikariusz przełożonych oraz prefekt kościoła.

Ojciec Hans Schermann przez wiele lat kształtował intelektualną i duchową orientację Wiedeńskiej Prowincji Redemptorystów, pełniąc funkcje prefekta studentów, przełożonego wspólnoty i prowincjała. Pomimo wielu odpowiedzialnych funkcji, które pełnił, realizował również swoje teologiczne zainteresowania. Był jednym z najlepszych znawców biografii św. Alfonsa Liguoriego i św. Klemensa Marii Hofbauera. Przełożeni Zgromadzenia wielokrotnie wysyłali go na kilkutygodniowe kursy do Indii, Indonezji, Australii oraz na Filipiny, aby tam współbraciom redemptorystom przybliżał duchowość świętych Alfonsa i Klemensa.

Zostanie zapamiętany jako cichy, skromny oraz pokorny redemptorysta, który znany jest daleko poza granicami swojej umiłowanej ojczyzny.

We wtorek, 12 czerwca 2018 r., pożegnamy się z nim o godzinie 11.00 na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu i złożymy jego ciało w grobowcu redemptorystów. O godzinie 14.00 odprawimy Mszę św. żałobną w kościele Maria am Gestade.

Redemptoryści ze wspólnoty Maria am Gestade wraz z rodzeństwem i rodziną

tłumaczył br. Norbert Żukliński

Wspomnienie o przyjacielu naszej Prowincji

O. Hans Schermann CSsR (19.06.1936 – 27.05.2018) był rzeczywiście przyjacielem naszej Prowincji. Dzięki niemu drzwi do Prowincji Wiedeńskiej i klasztorów, w których był przełożonym, stały zawsze otworem dla redemptorystów z Polski. Do przyjaźni z Prowincją Warszawską Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela wprowadził go o. dr Alois Kraxner CSsR, poprzednik na urzędzie prowincjała, z którym przez wiele kadencji „wymieniali się” na tym stanowisku tworząc swoisty „Wiener-Kreis”.

Ich życzliwość pod adresem polskich redemptorystów objawiała się m.in. w organizowaniu wakacyjnych kursów języka niemieckiego dla ojców (m. in. o. Jan Cygnar, o. Marian Brudzisz, o. Leszek Gajda, o. Józef Gęza, o. Wojciech Bołoz, o. Stanisław Bafia, o. Marek Urban) i studentów, których kilkudziesięciu uczestniczyło w kursach tak na Uniwersytecie Wiedeńskim jak w Goethe-Institut, czy nawet – co wypada podkreślić – kursów organizowanych w klasztorach austriackich redemptorystów (Eggenburg, Attnang-Puchheim, Innsbruck). Umożliwiali również studia teologii dla ojców na Uniwersytecie Wiedeńskim (o. Mariusz Chyrowski).

O. Hans Schermann jako miłośnik św. Klemensa zaprosił polskich redemptorystów do współpracy w przygotowaniu Monumenta Hofbaueriana t. XVI, zawierającego niemiecki przekład wybranych tekstów dotyczących życia i działalności św. Klemensa Hofbauera (Monumenta Hofbaueriana. Dokumente zum Leben des hl. Klemens M. Hofbauer, ausgewählt von Marian Brudzisz und H. Schermann, Einführung von Marian Brudzisz, übers. von R. Malcher und P. Stanisław Bafia. Bd. XVI. Innsbruck 1998). Współpraca z o. Marianem Brudziszem trwała przez kolejne lata. O. H. Schermann pospieszył z pomocą przy wydaniu kilku ważnych tekstów redemptorystów-benonitów zaalpejskich w periodyku Spicilegium Historicum (1999: Devotio oder Andacht – Devozioni nella Chiesa di S. Bennone). Wspomnieć wypada również ułatwianie o. M. Brudziszowi dostępu do akt redemptorystów austriackich pracujących w Danii.

Podczas pobytów w Polsce o. Hans Schermann wygłaszał konferencje i odczyty podczas sympozjów z okazji ważnych rocznic Zgromadzenia i przede wszystkim św. Klemensa Hofbauera.

o. Marian Brudzisz CSsR i o. Stanisław Bafia CSsR

Za: www.redemptor.pl