Watykan: kazanie wielkopostne dla kurialistów nieobecnych na rekolekcjach

W watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater o. Raniero Cantalamessa OFM Cap wygłosił pierwsze kazanie wielkopostne. W poprzednich latach w piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu takiego kazania nie było ze względu na odbywające się wtedy, zresztą w tym samym miejscu, papieskie rekolekcje. Tym razem jednak Ojciec Święty życzył sobie, by kaznodzieja Domu Papieskiego wygłosił je dla tych pracowników Kurii Rzymskiej, którzy nie brali udziału w rekolekcjach w Aricci.

Temat tegorocznych kazań wielkopostnych brzmi: „Na ramionach olbrzymów. Wielkie prawdy naszej wiary kontemplowane razem z Ojcami Kościoła łacińskiego”. Nawiązuje on do znanego powiedzenia średniowiecznych teologów, że „jesteśmy jak karły, które wspinają się na ramiona olbrzymów, by widzieć więcej i dalej od nich nie dzięki bystrości naszego wzroku czy wysokości ciała, ale dlatego, że to oni nas podnoszą w górę”. Dzisiejsze rozważanie miało charakter wprowadzający. Następne o. Cantalamessa wygłosi już w obecności Papieża kolejno o świętych Augustynie, Ambrożym, Leonie Wielkim i Grzegorzu Wielkim. Kaznodzieja Domu Papieskiego planował ten cykl już na ubiegły rok, po tym jak w Wielkim Poście 2012 r. mówił o czterech greckich Ojcach Kościoła. Oba cykle wiązały się z Rokiem Wiary. Drugi jednak nie mógł zostać wówczas wygłoszony ze względu rezygnację Benedykta XVI.

ak/ rv, or

Za: Radio Watykańskie