Home WiadomościZe Świata Salezjanie – KG27: pierwsza dyskusja na forum zgromadzenia kapitulnego

Salezjanie – KG27: pierwsza dyskusja na forum zgromadzenia kapitulnego

Redakcja

W czwartek, 13 marca, odbyły się trzy posiedzenia zgromadzenia kapitulnego, skupiające się przede wszystkim na wysłuchaniu sprawozdań z pracy komisji, odnoszących się, w czasie przedpołudniowym, do drugiej grupy tematycznej i dokumentu roboczego (Prorocy w braterstwie), a po południu – trzeciej grupy tematycznej (Słudzy młodzieży).

Zgromadzenie kapitulne przeanalizowało propozycje komisji prawnej, która poprosiła, w czwartek, o głosowanie-sondaż odnośnie do grup tematycznych przedstawionych dnia poprzedniego.

Głosowanie dotyczyło przede wszystkim pozostania na stanowisku Przełożonego Generalnego i Radców przez dwie sześcioletnie kadencje oraz składu Rady Generalnej, jak to już ma miejsce (wikariusz, radcy sektora i radcy regionalni).

To głosowanie poprzedziły wypowiedzi ojców kapitulnych, którzy, zgłaszając swoje interwencje, mieli możliwość wyrażenia swoich opinii.

W ten sposób była kontynuowana refleksja nad tematem, jaki zleciła Kapituła Generalna 26: Weryfikacja struktur animacji i centralnego zarządu Zgromadzenia.

Była to dyskusja ożywiona i pasjonująca, w której wzięli udział liczni kapitulni, a która koncentrowała się przede wszystkim na składzie Rady, a szczególnie – Radcy sektora misyjnejgo.

Pośród wypowiedzi, które warto wspomnieć, znalazły się takie, które kazały zastanowić się i pogłębić rozróżnienie pomiędzy posłannictwem a wymiarem misyjnym powołania salezjańskiego oraz specyficznymi działaniami związanymi z misją: rozróżnienie, które jest silnie obecne w tekście Konstytucji.

Praca kapitulna przewiduje tekst końcowy. Z tego powodu Regulamin domaga się stworzenia „grupy redakcyjnej, składającej się z przedstawiciela każdej z poszczególnych komisji, której zadaniem było studium tematu, oraz dwóch czy trzech ekspertów języka włoskiego, których wyznacza Przewodniczący Kapituły”.

Do zadania tej grupy redakcyjnej “należy zredagowanie tekstu zgodnie z propozycjami Komisji, które studiują temat, i tym, co wypłynęło w czasie dyskusji; poddanie pod głosowanie zgromadzenia kapitulnego przedstawionych propozycji; przedstawienie na forum zgromadzenia kapitulnego, za pośrednictwem swojego sprawozdawcy, poprawionego tekstu oraz przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu”.

Ta komisja przedstawia się następująco:

Komisja 1:            ks.  Alexander Garces

Komisja 2:            ks. Esteban Ortiz

Komisja 3:            ks. David Albornoz

Komisja 4:            ks. GildásioDos Santos

Wskazany przez Ks. Generała: ks. Cristian Besso

Wskazany przez Ks. Generała: ks. Giuseppe Ruta

Wskazany przez Ks. Generała: ks. Stefano Vanoli

Ten dzień studium i dyskusji zakończył się pracą w komisjach.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda