Wizyta Kardynała Leonardo Sandri w Sanktuarium MB Fatimskiej w Pleven – Bułgaria

Rok 2017 obfituje w wiele wydarzeń związanych ze stuleciem objawień fatimskich. W mnogość tych wydarzeń wpisują się również obchody tej rocznicy w Bułgarii. Dnia 1 lipca miało miejsce wydarzenie polegające na zawierzeniu narodu bułgarskiego Niepokalanemu Sercu Maryji. Uroczysty akt zawierzenia miał miejsce w diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Pleven, którego kustoszami są Ojcowie Franciszkanie z Prowincji warszowskiej. Gosciem wyjątkowym obecnym na tych uroczystościach był kard. Leonardo Sandri, Prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich. Obok niego obecny był Nuncjusz Apostolski w Bułgarii i Macedoni ks. abp. Anselmo G. Pecorari, cała Konferencja Episkopatu, Prowincjał warszawskiej Prowincji franciszkanów o. Wiesław Pyzio OFM Conv, kapłani i siostry zakonne, oraz wielu wiernych z całego kraju.

Uroczystej Mszy św. Przewodniczył wspomiany wcześniej Kardynał. W swojej homilii Kardynał Prefekt podkreślił między innymi że : to Sanktuarium, pierwsze i jedyne do tej pory na Bałkanach, jest „pulsującym sercem”, z którego wypływa zaproszenie do nawrócenia i uświęcenia. Przesłanie to zostaje zawsze aktualne. W dalszej części swojej homili Kardynał Sandri przypomiał że, aktualność przeslania fatimskiego polega również na tym, że ludzkość żyje tak jakby Boga nie było i że ważne jest usłyszeć wołanie Maryji, by człowiek powrócił do Boga i przywrócił należne Mu miejsce. Jeśli się to nie dokona, to dalej ludzkość będzie żyć konsekwencjami odrzucenia Boga: wojnami, cierpieniami, braciobujczymi waśniami, ubóstwem i wieloma innymi dramatami. Kardynał Sandri podkreślił również, że obecność Maryji, oprócz przypomienia dramatów, polega również na tym że mamy żyć na Jej wzór, to znaczy, mamy być współpracownikami w dziele niesienia radości, której źródłem jest Ewangelia, słowo Boże. Zyjąć słowem Bożym możemy być konstruktorami mostów jedności, solidarności, być nosicielami największego daru jakim jest Bóg dla człowieka. Kardynał Prefekt zauważył także, że jedyną słuszną i najlepszą drogą dla człowieka jest życiem naszym „tak” Bogu, co przypomina życiu darem chrztu, czyli naszym „tak” Bogu i naszym „nie” diabłu. Swoją homilię zakończył modlitwą, którą zostawił nam Papież Franciszek podczas swojego pobytu w Fatmie.

Po uroczystościach liturgicznych miały miejsce jescze dwa ważne wydażenia ; spotkanie Konferencji Episkopatu Kościoła w Bułgarii i osobiste spotkanie Kardynała z Franciszkanami, kustoszami Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Pleven. W czasie spotkania ks. Kardynał Prefekt w obecności Nuncjusza Apostolskiego i Biskupa Diecezji, na ręce Prowincjała i Braci pracujących w Bułgarii wyraził podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz Kościoła bułgarskiego. Przypomiał im o najważniejszym celu ich misji w tymże Kościele i w Sanktuarium. Powtórzył jeszcze raz, że to miejsce ma być „pulsującym sercem” z którego wypływa nawrócenie i uświęcenie. Ojciec Prowincjał przemawiając w imieniu braci podziękował ks. Kardynałowi za udział w uroczystościach, których głównymi organizatorami byli nasi bracia. Powiedział również że określenie tego miejsca jako „pulsujące serce” od tego momentu będzie określało cel naszego pobytu w tym miejscu, stanie się mottem i sensem codziennej ich posługi. Jako dar upamiętniający pobyt Kardynała Prefekta we franciszkańskiej wspólnocie otrzymał od Braci ikonę św. Franciszka z Asyżu, jako tego który zawsze chciał być w Kościele i z Kościołem.

o. Jarosław M. Bartkiewicz OFM Conv
delegat Prowinjała na Bułgarię