Wkorzenieni w Chrystusa

Diecezja Nicopolis ad Istrum w Bułgarii, której Ordynariuszem jest nasz współbrat z naszej Prowincji o. Petko Christov OFMConv, i na terenie której znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Pleven, przeżywa w tym roku swój jubileusz, 370 lat od ustanowienia. Jubileusz to czas łaski i czas dziękczynienia. Radością dla naszej wspólnoty jest fakt, że główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 12 maja w naszym franciszkańskim Sanktuarium. Będzie im przewodniczył ks. Kard. Vinko Pulicz z Sarajewa. Radość tych uroczystości nie wypływa tylko z faktu że będziemy gospodarzami, cieszymy się, że jako franciszkanie przyczyniliśmy się do powstania tego kościoła lokalnego i dziś intensywnie uczestniczymy w jego życiu. Nie można zapomnieć że katolicy w Bułgarii stanowią zaledwie 1 procent, dlatego wkład naszego Zakonu, naszej Prowincji jest bardzo ważny.

Zaproszenie ks. Kard. Vinko Pulicz nie jest przypadkowe. Z Bośni przybyli do Bułgarii franciszkanie jako misjonarze. Już papież Inocenty IV w 1245 roku wysłał franciszkanów do Bułgarii, aby pracowali na rzecz jedności Kościoła. Następnie w roku 1365, kiedy Bułgaria została zdobyta przez króla Węgierskiego Ludwika I, zwraca się on z prośbą o wysłanie franciszkanów. W odpowiedzi na tę prośbę Generał Zakonu fr. Marco di Viterbo ustanawia wikariat w Bośni, a następnie zostaje utworzona kustodia bułgarska. Warto przypomnieć że w roku 1369 w mieście Vidin zginęło śmiercią męczeńską 10 naszych współbraci. Kolejny ważny moment to ewangelizacyjna działalność franciszkanów w XVI i XVII wieku wśród paulicjan.

Trudno jest przypomnieć wszystkie daty i wydarzenia z historii Kościoła bułgarskiego w których uczestniczyli franciszkanie. Pragnę zaprosić całą wspólnotę prowincjalną do duchowej jedności z Diecezją Nicopolis ad Istrum, która jest tak związana z naszym Zakonem i z naszą Prowincją poprzez posługę Ordynariusza o. Petko Chritov OFMConv i naszej wspólnoty w Pleven.

O. Jarosław M. Bartkiewicz OFMConv
Delegat Prowincjalny