Home WiadomościZe Świata Włochy: Enzo Bianchi nie opuścił Bose

Włochy: Enzo Bianchi nie opuścił Bose

Redakcja

Enzo Bianchi, założyciel Wspólnoty Monastycznej z Bose okazał nieposłuszeństwo Stolicy Apostolskiej. Zgodnie z decyzją delegata papieskiego miał on przed przypadającym 17 lutego początkiem Wielkiego Postu opuścić siedzibę Wspólnoty w Piemoncie i przenieść się wraz z trojgiem bliskich współpracowników do oddanej do jego dyspozycji dotychczasowej fraternii Wspólnoty w Pieve di Cellole w Toskanii. Nie zrobił tego jednak i nadal przebywa w Bose.

W wydanej dziś nocie władze Wspólnoty dały wyraz swej „głębokiej goryczy” z tego powodu. Zrezygnowała ona na rzecz Bianchiego z tej fraternii, którą założyciel bardzo lubił i do której powstania aktywnie się przyczynił. – Wyciągnięta ręka nie została przyjęta – stwierdza nota i zaznacza, że w obecnej sytuacji fraternia w Pieve di Cellole zostanie ponownie otwarta, gdyż jej zamknięcie związane z było z zamieszkaniem tak Bianchiego.

Enzo Bianchi urodził się 3 marca 1943 r. w Castel Boglione w Piemoncie na północy Włoch. Już w czasie studiów na Wydziale Ekonomii i Handlu Uniwersytetu w Turynie zetknął się z osobami różnych wyznań, z którymi stworzył jedne z pierwszych we Włoszech po Soborze Watykańskim II grupy biblijne, co z kolei skłoniło go do odkrycia na nowo życia chrześcijańskiego, zakorzenionego w Ewangelii. Doświadczenie to zaowocowało w nim pragnieniem obrania życia monastycznego.

Zaraz po studiach podjął życie pustelnicze koło Bose w prowincji Biella (w Piemoncie) i wkrótce do jego eremu dołączyło kilku jego przyjaciół z uczelni. Jako początek swej działalności wybrał 8 grudnia 1965 r. Wraz z pierwszymi braćmi – katolikami i protestantami – rozpoczął życie wspólnotowe w celibacie, na modlitwie i pracy. Tak narodziła się Wspólnota Monastyczna w Bose, uznana później przez Stolicę Apostolską jako prywatne stowarzyszenie wiernych. Po jej okrzepnięciu z biegiem lat Bianchi zaczął coraz bardziej poświęcać się przede wszystkim kaznodziejstwu we wspólnotach i społecznościach katolickich, protestanckich i prawosławnych. Jednocześnie, mimo kilkakrotnie powtarzanych propozycji, odmówił przyjęcia święceń kapłańskich, pragnąc pozostać „zwykłym chrześcijaninem, świeckim jak mnisi”.

Kierowana przezeń Wspólnota od wielu lat jest bardzo zaangażowana w kontakty ekumeniczne, zwłaszcza w zbliżenie z chrześcijaństwem wschodnim; w Bose odbywają się od lat sesje nt. różnych aspektów stosunków katolicko-prawosławnych.

Bianchi jest też bardzo aktywnym i płodnym pisarzem chrześcijańskim, podejmującym w swych książkach, ale też w artykułach na łamach prasy, katolickiej i nie tylko, zagadnienia religijne i bieżące tematy społeczne. Przez ponad 15 lat (do 2005 r.) kierował czasopismem „Parola, Spirito e Vita” (Słowo, Duch i Życie) oraz był członkiem zespołu redakcyjnego międzynarodowego przeglądu teologicznego „Concilium”. W 2004 r. wchodził w skład delegacji watykańskiej, która na polecenie Jana Pawła II zawiozła do Moskwy ikonę Matki Bożej Kazańskiej.

W latach 2008 i 2012 uczestniczył jako ekspert w zgromadzeniach Synodu Biskupów (nt. Słowa Bożego i nowej ewangelizacji) a w 2018 r. jako audytor w zgromadzeniu Synodu nt. młodzieży. W 2013 r. ukazała się książka „La sapienza del cuore” (Mądrość serca), zawierająca świadectwa i inne teksty biskupów i osobistości świata ekumenicznego z Włoch i zagranicy z okazji jego 70. urodzin. W 2014 r. Franciszek mianował go konsultorem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

26 grudnia 2016 r. Bianchi zapowiedział ustąpienie z urzędu przeora Wspólnoty w Bose. Dokładnie miesiąc później nowym przełożonym został br. Luciano Manicardi.

Dekret Stolicy Apostolskiej, podpisany przez sekretarza stanu kard. Pietro Parolina z datą 13 maja 2020 r., nakazał Bianchiemu opuszczenie Wspólnoty i zamieszkanie poza nią. Dokument ten, który zatwierdził papież Franciszek, polecał również, że Bose mają opuścić najbliżsi współpracownicy założyciela: s. Antonella Casiraghi – była przełożona generalna (sióstr) oraz bracia Lino Breda – sekretarz Wspólnoty i Goffredo Boselli – odpowiedzialny za liturgię.

Decyzja watykańska była następstwem wizytacji, przeprowadzonej na polecenie Stolicy Apostolskiej przez delegację, w której skład wchodzili: księża Guillermo León Arboleda Tamayo i Amedeo Cencini oraz matka Anne-Emmanuelle Devêche. W sprawozdaniu, przekazanym papieżowi, wskazali oni, że po wyborze nowego przełożonego Bianchi nie umiał „wycofać się ani nawet odsunąć się na ubocze”, a zarzuty te potwierdziło kilkudziesięcioro jego współbraci, którzy „wypowiadali się w sposób nieskrępowany”.

Dalecy od braterskiego klimatu między „braćmi i siostrami” mnisi i mniszki Wspólnoty od lat byli „podzieleni przez nurty, waśnie i walkę o władzę” – głosi dokument. Zwrócono uwagę, że sytuację komplikowało „celebryctwo” założyciela.

Z powodu nieposłuszeństwa zakonnika, który od maja ub.r. odmawiał podporządkowania się decyzji watykańskiej, twierdząc, że zapadła na podstawie fałszywych zarzutów, delegat papieski ks. Amedeo Cencini wydał 4 stycznia br. dekret, zatwierdzony przez Franciszka, o przeniesieniu Bianchiego do Toskanii, gdzie Wspólnota oddała do jego dyspozycji swą dotychczasową fraternię.

pb, kg (KAI/corriere.it/monasterodibose.it) / Bose

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda