Włochy: Ukazały się Materiały Międzynarodowego Sympozjum poświęconego kard. Augustowi Hlondowi, salezjaninowi

W ostatnim czasie Polska Akademia Nauk w Rzymie opublikowała 127. tom w ramach cyklu “Conferenze”, na który złożyły się Materiały Międzynarodowego Sympozjum, które odbyło się w siedzibie Akademii w dniu 14 grudnia 2009 r., poświęconego postaci kardynała i Prymasa Polski Augusta Hlonda (1881-1948), salezjanina, jednej z najwybitniejszych postaci Kościoła XX wieku.

Tom, opatrzony tytułem “Il Primate di Polonia card. August Hlond di fronte ai grandi conflitti dell’epoca: la seconda guerra mondiale e la guerra fredda” (Prymas Polski kard. August Hlond w obliczu wielkich konfliktów epoki: II wojna światowa i zimna wojna), powstał pod redakcją prof. Leszka Kuka , dyrektora Polskiej Akademii, we współpracy z ks. prof.  Stanisławem Zimniakiem, salezjaninem, członkiem Salezjańskiego Instytutu Historycznego.

Prelegenci, którzy uczestniczyli w Sympozjum, badacze świeccy i kościelni, reprezentowali cztery kraje: Polskę (Jerzy Pietrzak i ks. Stanisław Wilk), Włochy (ks. Cosimo Semeraro i ks. Stanisław Zimniak), Francję (Witold Zahorski) i Niemcy (Rudolf Grulich). Przedstawili oni, w jakiś sposób także przeciwstawne, różne aspekty i spostrzeżenia odnośnie do osoby kard. Hlonda.

Teksty są w języku polskim i włoskim. Opracowanie prof. Grulicha i nota biograficzna, którą zredagował ks. prof. Zimaniak, są również w języku niemieckim.

Referaty przywołują, w przekonywujący sposób, obraz relacji, jakie łączyły prymasa Hlonda z ideologiami i totalitarnymi reżimami; jego relacje z papieżem Piusem XII; okoliczności, w jakich podejmuje różne działania i decyzje na mocy specjalnych uprawnień, jakich Papież mu udzielił; trudne warunki wygnania we Francji; szerzenie “ad arte” oszczerczych opinii pod jego adresem i rolę, jaką odegrał w podtrzymywaniu żywego i prawowiernego Kościoła w Polsce pod rządami komunistycznymi.

“Można mieć nadzieję, że ta publikacja, dzięki wkładowi ekspertów, którzy brali udział w jej opracowaniu, pozwoli ożywić zainteresowanie i pogłębić badania dotyczące życia i działalności tej znaczącej postaci” – stwierdził ks. Zimniak. Chodzi tu od studium, które podnosi naszą znajomość przedmiotu badań, a jednocześnie –  które wskazuje tory dla dalszych badań, aby w przyszłości można było zaprezentować bardziej szczegółowy i bardziej wiarygodny obraz działalności kardynała Hlonda”.

Według kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, następcy kardynała Hlonda, “był on niewątpliwie mężem stanu! Jednakże to, co przeważało w życiu Kardynała Hlonda, to była jego dogłębnie religijna dusza, znaczona bardzo głęboką wiarą, dusza szczera jak naród śląski, być może także twarda jak węgiel, owoc tej ziemi, ale żarliwa w prostocie jego głębokiej wiary i jego całkowitego oddania się Bogu”.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org