Włochy – VII Spotkanie Salezjańskich Inspektorów Europy

W dniach 30 listopada – 2 grudnia w Turynie-Valdocco odbyło się VII Spotkanie Salezjańskich Inspektorów Europy. Po dwóch latach od poprzedniego spotkania około 60 salezjanów i 15 świeckich współpracowników w posłannictwie obradowało pod kierunkiem Przełożonego Generalnego i członków jego Rady, wspólnie się przyglądając wyzwaniom i możliwościom związanym z charyzmatem Księdza Bosko na Starym Kontynencie.

W swoim przemówieniu, które wygłosił na początku spotkania, Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime podkreślił znaczenie wartości komunii i pragnienia pracy w duchu synodalności. Następnie wskazał na trzy zasadnicze tematy tego posiedzenia: wyzwanie związane z imigracją, formacja w Europie oraz wspólna droga salezjanów i świeckich.   

Odnośnie do pierwszego tematu wypowiedział się ks. Luis Okulik, sekretarz Komisji do Spraw Społecznych Rady Konferencji Episkopatów Europy, który stwierdził, że nieumiejętność Europy co do jednego sposobu przyjęcia i ochrony uchodźców jest oznaką kryzysu kultaralnego w Europie. Podał także niektóre dane statystyczne: każdego roku do Europy przybywa 30 tys. nieletnich uchodźców pozbawionych opieki; gospodarka niemiecka potrzebuje 800 tys. imigrantów. Podkreślił także  bezpośrednie zaangażowanie papieża w walkę z siecią handlu ludźmi.

Temat wspólnej formacji salezjanów i świeckich był omawiany następnego dnia. Zaznaczono, że nie jest to opcja, ale konieczna droga, by skutecznie przekazać charyzmat salezjański młodym pokoleniom. W tym znaczeniu poddano analizie, jako przykład dobrej praktyki, model, który jest realizowany w Regionalnym Salezjańskim Centrum Formacyjnym w Quito, w Ekwadorze. Dalsza perspektywa to powołanie mieszanej komisji, która będzie w stanie opracować pilotażowy program wspólnej formacji na poziomie europejskim.  

W sobotę swoimi refleksjami, związanymi z ostatnim Synodem Biskupów poświęconym młodzieży, podzielili się ks. Andrea Bozzolo i ks. Rossano Sala, biorący w nim udział.  

I na koniec, w niedzielę skupiono uwagę na reformie formacji salezjańskiej w Europie. Ks. Ivo Coelho, radca generalny ds. formacji, stwierdził, że nowa salezjańska rzeczywistość europejska musi stawić czoła wielokulturowości i kwestii domów formacyjnych z mniejszą liczbą formowanych niż to było w przeszłości. Jednocześnie przybycie nowych misjonarzy z innych krajów, większa wytrwałość powołaniowa nowicjuszy, otwarcie w najbliższym czasie w Barcelonie Europejskiego Centrum Specyficznej Formacji Salezjanów Koadiutorów to motywy bardzo pokrzepiające.

Po zgłębieniu roli “Don Bosco International” jako głównego przedstawiciela salezjanów w kontaktach z publicznymi instytucjami europejskimi Przełożony Generalny zakończył obrady, kierując następujący apel do obecnych tam inspektorów: “Potrzebuję waszej wizji, waszej odwagi i waszej energii!”.

ANS – Turyn

Za: www.infoans.org