Zakończenie Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej 2014

W niedzielę, na zakończenie Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej 2014, Przełożony Generalny omówił pięć kwestii, do których należy podejść z inteligencją i pasją duszpasterską: życie, rodzina, wychowanie, ewangelizacja i powołanie.

Ten ostatni dzień Dni Duchowości edycji 2014 rozpoczął się poranną Eucharystią, której przewodniczył ks. Pascual Chávez w kaplicy Domu Generalnego.

Następnie, w Wielkiej Auli miało miejsce końcowe przemówienie Przełożonego Generalnego, który omówił pięć zagadnień: były to kwestie, do których Przełożony Generalny ustosunkował się już wcześniej, w czasie dwunastu lat jako Przełożony Generalny i przewodnik Rodziny Salezjańskiej. Teraz je powtórzył, zachęcając, by zadania z nimi związane były dalej, wspólnotowo realizowane przez ten szeroki ruch osób oddanych zbawieniu młodzieży, jakim jest Rodzina Salezjańska.

W swoim wystąpieniu ks. Chávez przypomniał, że w czasie jego rządów udało się doprowadzić do końca opracowanie Karty Tożsamości Rodziny Salezjańskiej, a także zalecił, aby ta nie oznaczała instytucjonalizacji charyzmatu, a raczej ożywiła apostolski ruch duchowy.

Potem Przełożony Generalny skierował do wszystkich obecnych grup zachętę, prosząc je o dalsze kontynuowanie wspólnych projektów, sprawiając, by każda z niech stanowiła osobnej rzeczywistości Rodziny Salezjańskiej, ale była wyrazem szerokiego ruchu inspirującego się duchowością Księdza Bosko.

W ten oto sposób salezjanie mają zamiar uczestniczyć w autentycznej wiośnie wspólnoty katolickiej, którą urzeczywistnia papież Franciszek, wzywając przede wszystkim do wzrostu “poczucia Kościoła”. Poczucia, które znajduje swój fundament w fakcie, iż wydarzenie zbawcze Jezusa jest wydarzeniem człowieka, i przekonaniu, że każdej sytuacji można stawić czoła z nadzieją. Wyzwaniem, jakie ks. Chávez wskazał w odniesieniu do przyszłości, jest umiejętność wzrastania w wymiarze społeczno-politycznym wiary, tzn. umiejętności urzeczywistnienia Dobrej Nowiny nie tylko w życiu osobistym, ale także – kolektywnym.

Owacjami na stojąco odpowiedziano księdzu Chávezowi, który podziękował członkom Rodziny Salezjańskiej za towarzyszenie mu w czasie 12 lat jego rządów jako Przełożonego Generalnego – była to “dobra robota”, jak on sam to określił – a zwłaszcza w ubiegłym roku, kiedy wystąpiły problemy ze zdrowiem. Natomiast specjalne słowa pozdrowienia skieruje do młodzieży w dniu 31 stycznia na Valdocco z okazji uroczystości Księdza Bosko.

Na ANSChannel dostępne jest video-synteza z dnia.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org