Zakończenie i przesłanie 47. Kapituły Generalnej Zakonu Pijarów

pijarzy.plW dniu wczorajszym, 21 lipca, zakończyła się 47. Kapituła Generalna Zakonu Pijarów, odbywająca się przez minione 3 tygodnie w Esztergom, na Węgrzech. 

Jedną z pamiątek kapitulnych jest okolicznościowy medal, z jednej strony przedstawiający św. Józefa Kalasancjusza przed Matką Bożą, Patronką Zakonu, natomiast na drugiej stronie znajduje się logo Kapituły oraz zarys bazyliki w Esztergom.

O niektórych wydarzeniach z przebiegu Kapituły informowaliśmy wcześniej na internetowej stronie naszej Prowincji. Dzisiaj pragniemy podziękować za śledzenie przebiegu Kapituły oraz za modlitwę, a równocześnie od ojców kapitulnych przekazujemy Przesłanie, kierowane do wszystkich pijarów, zakonników oraz osób świeckich, które w różnych miejscach i na różne sposoby uczestniczą w charyzmacie pijarskim i włączają się w jego realizację.

Przesłanie Kapituły Generalnej – tutaj

Za: www.pijarzy.pl