„Złączyć to, co z ludzkie z Bożym” – w Manili zakończył się wielki kongres o Ikonie MBNP

Wiara jest żywa tylko wtedy, gdy nasza osobista historia złączona jest Bożą. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieusatającej Pomocy jest prawdziwą pomocą dla wiernych, by mogli odnaleźć się na drodze duchowego wzrostu – ostatni dzień międzynarodowego kongresu o Ikonie MB Nieustającej Pomocy w Baclaran w Manili na Filipinach poświęcony został sposobom jakie proponuje nam ta Ikona w łączeniu tego, co ludzkie z Bożym.

Kongres został zorganizowanyw dniach 24-27 kwietnia 2017 r. przez Wiceprowincję Manila, Prowincję Cebu oraz całą Konferencję Redemptorystów w Azji w 150-tą rocznicę odnowienia kultu Ikony MB Nieustającej Pomocy i powierzenia jej w 1866 r. Zgromadzeniu Redemptorystów przez bł. Piusa IX z zadaniem, by czynili ją znaną na całym świecie.

Sanktuarium w Baclaran jest najprawdopodobniej jedynym kościołem na Filipinach, a także jednym z niewielu na świecie, otwartym całą dobę, codziennie przez 7 dni w tygodniu. Jest uznanym przez wiernych miejscem, gdzie zawsze mogą znaleźć spokój i pocieszenie praz służy także jako ważny ośrodek pomocy społecznej, zwłaszcza w czasach politycznego zamętu i przemocy. Każdy, kto tam przybywa, czuje się jak w domu i może duchowo zabrać do swego domu Matkę Bożą Nieustającej Pomocy.

Szczególnym dniem, wartym zauważenia przez czytelnika z Europy, był tzw. „Baclaran Day” (Dzień Baclaran) w środę, 26 kwietnia, kiedy to tysiące pielgrzymów wypełniło ulice, środki komunikacji, by zjawić się jak co tydzień na nabożeństwie nieustannej nowenny w tym sanktuarium MB Nieustającej Pomocy. Tego dnia sprawowanych jest zawsze 5 Mszy św. i 13 nabożeństw, by pomieścić tak wielkie rzesze ludzi.

Uczestnicy kongresu zostali podzieleni na trzy grupy i włączyli się w tłum pielgrzymów, by razem z nimi modlić się i doświadczać siły ich wiary i czci do Matki Bożej. Wieczorem odbyła się wielka procesja z kopią ikony pobłogosławioną przez Ojca Świętego Franciszka (wykonana przez polskiego redemptorystę, o. Eugeniusza Karpiela CSsR). Tysiące dorosłych trzymając zapalolne świece i odmawiając różaniec, a dzieci wznosząc okrzyki – według miejscowego zwyczaju – „Mamma Mary” („Mamusia Maryja”), oddawały cześć Bogu i Najświętszej Maryi Pannie.

Udział w kongresie wzięło w kilkuset wiernych z Filipin i innych azjatyckich krajów, wielu redemptorystów, kapłanów i pasterze miejscowego Kościoła. Obecny był także nasz Przełożony Generalny o. Michael Brehl CSsR wraz ze swoim Wikariuszem o. Alberto Esseveri CSsR.

Następnym podobnym kontynentalnym kongresem będzie europejski, w Madrycie, rozpoczynający się już 3 maja 2017 r.!

red.

Za: www.redemptor.pl.