Zmarł bp Guy Gaucher, wybitny znawca św. Teresy z Lisieux

W dniu 3 lipca 2014 zmarł bp Guy Gaucher, karmelita bosy. Jego pogrzeb odbył się w Bazylice w Lisieux 10 lipca, o godz. 15.00. Eucharystii przewodniczył bp Boulanger z diecezji Bayeux-Lisieux, a homilię wygłosił o. François-Marie Léthel.

Gay Gaucher urodził się 5 marca 1930 roku w Seine-et-Marne. Przyjął święcenia prezbiteratu 17 marca 1963 roku. Wstąpił do Paryskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w której 3 października 1968 roku złożył swoje śluby zakonne. Przyjąwszy święcenia biskupie, 19 października 1986 r. został biskupem de Meaux, a następnie, 7 maja 1987 r., biskupem pomocniczym Bayeux-Lisieux.

W 2005 r., gdy przekroczył siedemdziesiąty piąty rok życia, przedstawił swoje zrzeczenie się posługi biskupiej i zamieszkał w klasztorze karmelitańskim w Venasque (Notre-Dame de Vie).

Guy Gaucher był jednym z wielkich znawców i propagatorów życia i doktryny św. Teresy z Lisieux. Ofiarował jej najlepsze lata swojego życia, uwieńczone przygotowaniem jej doktoratu. Swoje intelektualne poszukiwania poświęcił także postaci francuskiego pisarza Georgesa Bernanosa.

Za: www.karmel.pl