XVI Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej

19 lipca 2014 roku miało miejsce XVI Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Odbywało się ono pod hasłem: „Zawsze noście Szkaplerz Święty! Bardzo wiele dobra zaznałem z tego nabożeństwa” i było dziękczynieniem za dar kanonizacji Papieża Polaka. Wśród zgromadzonych pielgrzymów byli członkowie Bractw Szkaplerznych, członkowie wspólnot Świeckiego Karmelu oraz pielgrzymi indywidualni z wielu polskich parafii.

Wszystkich czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej serdecznie pozdrowił o. Włodzimierz Tochmański OCD, prowincjalny moderator bractw szkaplerznych. Ojciec Włodzimierz w kilku słowach przypomniał istotę nabożeństwa, którego znak zewnętrzny zawsze powinien odnosić się do wewnętrznej więzi z Maryją. O godz. 10.00 o. Marian Zawada OCD wygłosił konferencję na temat: „Szkaplerz syntezą duchowości maryjnej św. Jana Pawła”.

Tegoroczne Spotkanie w Czernej stało się doskonałą okazją do zapowiedzi wielu wydarzeń związanych z Jubileuszem Pięćsetlecia Narodzin św. Teresy od Jezusa. Do tej postaci nawiązał również w swojej homilii ks. bp Piotr Greger, biskup pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Mówiąc o duchowości karmelitańskiej, celebrans zacytował słowa zaczerpnięte Listu Apostolskiego Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 750-lecia Szkaplerza Karmelitańskiego: „w znaku Szkaplerza zawiera się sugestywna synteza maryjnej duchowości, która ożywia pobożność ludzi wierzących, pobudzając ich wrażliwość na pełną miłości obecność Maryi Panny Matki w ich życiu. Szkaplerz w istocie jest ‘habitem’. Ten, kto go przyjmuje, zostaje włączony lub stowarzyszony w mniej lub więcej ścisłym stopniu z Zakonem Karmelu, poświęconym służbie Matki Najświętszej dla dobra całego Kościoła”.

Na zakończenie liturgii o. Andrzej Ruszała, reprezentujący zarząd naszej Prowincji, w imieniu o. Prowincjała wyraził serdeczną wdzięczność wobec wszystkich uczestników tegorocznych uroczystości. Skierował również zaproszenie do udziału w obchodach Jubileuszu Pięćsetlecia Narodzin św. Teresy od Jezusa. Następnie podziękował o. Leszkowi Stańczewskiemu, przeorowi i kustoszowi Sanktuarium w Czernej, który wraz ze wspólnotą przygotował Spotkanie.

Popołudniu o godz. 14.00 tradycyjnie miało miejsce nabożeństwo przyjęcia Szkaplerza Świętego oraz wspólna modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie odmówiono modlitwę zawierzenia Maryi, której autorem jest papież Franciszek.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych: Kazimierz Ujazdowski, poseł do parlamentu europejskiego, Andrzej Adamczyk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jerzy Polaczek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz władze Gminy Krzeszowice z Panem burmistrzem Czesławem Bartlem na czele. Eucharystię koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, a łączna liczba przybyłych pielgrzymów wyniosła ok. 3400 osób.

Za: www.karmel.pl