Pokój i dobro! To nasza droga, nasz cel!

21. Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbyła się w dniach 18-19 lipca na Jasnej Górze. W spotkaniu uczestniczyło kilka tysięcy osób.

Mottem pielgrzymki jest Dziewięcioletnia Nowenna przed Jubileuszem 800. rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka. Słowa wybrane do rozważania na ten rok to słowa św. Franciszka z Asyżu z Listu do wszystkich wiernych: „Przyjmują Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i czynią godne owoce pokuty”. W tym roku wszyscy pielgrzymi dziękują także za kanonizację świętych papieży Jana Pawła II i Jana XXIII.

W uroczystościach uczestniczą m.in.: przełożona narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich s. Joanna Berłowska oraz o. Andrzej Romanowski OFM Cap, Przewodniczący Konferencji Asystentów Narodowych wraz z asystentami regionalnymi i wspólnotowymi.

*

W piątek, 18 lipca Apel Jasnogórski prowadził o. Andrzej Romanowski. „Chcemy w tym świętym miejscu, wraz ze wszystkimi przybyłymi pielgrzymami poczuć, że jesteśmy Twoimi dziećmi, Polakami i katolikami, by związać się na zawsze ze świętym Kościołem katolickim, którego jesteś Matką. Ciebie i Kościół tak bardzo ukochał św. Franciszek z Asyżu ze względu na Chrystusa”.

„Nasza kochana Matko, chcemy się również z Tobą podzielić radością z jubileuszu 800. lat od narodzenia św. Ludwika IX, króla Francji, jest on głównym patronem franciszkanów świeckich. Ten święty król dał nam wspaniały przykład, tak dla panujących, jak i dla poddanych, że osoba świecka może budować królestwo Chrystusa w swoim środowisku i w swoim państwie. Całe swoje królowanie poświecił chwale królestwa Chrystusowego. Na bitych monetach umieścił napis: ‘Christus regnat, Christus vincit, Christus imperat’ – ‘Chrystus króluje, Chrystus zwycięża, Chrystus panuje’”.

W sobotę, o godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. na Szczycie, której przewodniczył o. dr hab. Zdzisław GogolaOFM Conv.

„Pokój i dobro! – tym franciszkańskim pozdrowieniem o. Kamil Szustak rozpoczął powitanie Pielgrzymki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – Pragnę wam podziękować za to, że każdego roku z modlitwą pokoju i z czynami dobra przychodzicie do Matki Bożej, aby Ona przyjęła wasz trud całorocznej pracy, i żeby wyprosiła wam potrzebne łaski do dalszego apostolstwa”.

Słowo powitania wypowiedziała także s. Joanna Berłowska. „Za wstawiennictwem świętych papieży wypraszajmy potrzebne łaski do realizacji powołania w służbie Kościołowi, Ojczyźnie i rodzinie – mówiła s. Berłowska – Podczas tegorocznej pielgrzymki chcemy prosić szczególnie, by nie ustała nasza wiara i nasze głoszenie Słowa Bożego poprzez świadectwo życia Ewangelią, także w trudnych chwilach doświadczeń”.

„Kochani siostry i bracia, padały tutaj słowa, w jaki sposób możemy wykorzystać to nasze spotkanie. Wydaje się, że najprostszym stwierdzeniem i najprostszym postanowieniem jest takie, mianowicie Maryja mówi (…): ‘Uczyńcie, co wam Syn powie’. A Syn mówi nam bez przerwy zachowujcie Boże prawo, zachowujcie moją Ewangelię, bo reguła św. Franciszka, to nie jest jakaś reguła wymyślona, to są cytaty Ewangelii i do tego nas Franciszek zobowiązywał (…)” – mówił w homilii o. dr hab. Zdzisław Gogola.

„Nie trzeba żadnych postanowień specjalnych, zachowajmy podstawowe prawo Boże, dziesięć Bożych słów, Dekalog, który w tak permanentny sposób jest dzisiaj niszczony – wskazywał kaznodzieja – Co na miejsce Dekalogu człowiek może włożyć? no właśnie to, co jest, to wszystko, co jest, co się nam nie podoba. Dlatego jako bracia i siostry Franciszkańskiego Zakonu Świeckich módlmy się, ale też i naszym przykładem starajmy się pokazywać, jak należy zachować Ewangelię w dzisiejszym świecie. Nie potępiajmy, nie krytykujmy tylko innych, aczkolwiek trzeba upominać się o swoje, ale zadbajmy o to, by nasze serce, by nasze życie, było życiem według Ewangelii”.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG / mn 

Za: www.jasnagora.com