Święty Krzyż: Odpust ku czci Krwi Przenajdroższej

W dniu dzisiejszym w naszym świętokrzyskim sanktuarium przeżywaliśmy doroczny odpust ku czci Krwi Przenajdroższej połączony z VIII Diecezjalną Pielgrzymką Rodzin. Świętokrzyska bazylika wypełniła się licznie przybyłymi pielgrzymami m.in. z Sandomierza, Tarnobrzega, Łagowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Nowej Słupi.

Obecna była, podobnie jak w roku ubiegłym, Wspólnota Krwi Chrystusa z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Od wczesnych godzin rannych dało się zauważyć wzmożony ruch pielgrzymów, którzy w dniu dzisiejszym tak licznie nawiedzili świętokrzyskie sanktuarium. To piękna, słoneczna pogoda niewątpliwie sprawiła, że mogliśmy gościć na Świętym Krzyżu tak wielu pielgrzymów i turystów.

Na Mszy Świętej o godzinie 10.00 w sposób szczególny modliliśmy się w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa z Ostrowca Świętokrzyskiego. Członkowie tej grupy modlitewnej animowali liturgię słowa oraz przygotowali procesję z darami. Naszej wspólnej modlitwie towarzyszył śpiew chóru parafialnego z Waśniowa (diec. sandomierska).

O godzinie 11.00 pielgrzymi mieli okazję zobaczyć montaż słowno muzyczny w wykonaniu młodzieży należącej do sekcji teatralnej staszowskiego Ośrodka Kultury. Montaż zatytułowany „Kocham Cię życie” przybliżył temat życia ludzkiego i współczesnych zagrożeń wobec życia jak choćby aborcja.

Uroczystej sumie o godz. 12.30 przewodniczył Ks. dr Jan Biedroń, Wikariusz Biskupi ds. Duchowieństwa diecezjalnego oraz Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

Słowo powitania na początku Eucharystii wygłosił o. Zygfryd Wiecha OMI – przełożony klasztoru na Świętym Krzyżu, który wyraził wszystkim wdzięczność i słowo podziękowań za obecność na dzisiejszym dorocznym odpuście.

W homilii Ks. Rektor przypomniał, że krew Chrystusa, której dziś w świętokrzyskim sanktuarium oddajemy cześć jest bardzo ściśle związana z Krzyżem Zbawiciela, którego cząstki przechowywane są w tym najstarszym polskim sanktuarium. Chrystus zaprasza nas pod krzyż. Pozwólmy skropić się najdroższą Krwią, która jest krwią odkupienia. Dzisiejszy odpustowy dzień to także doroczna pielgrzymka Rodzin naszej sandomierskiej diecezji. Każdego roku przybywają na to święte miejsce rodzice wraz z dziećmi, aby tutaj od Krzyża Chrystusowego uczyć się ofiary i służby. Dziś, kiedy życie ludzkie jest tak atakowane, wyśmiewane i wystawiane na próbę chcemy prosić Boga o świętość polskich rodzin. Brońmy naszej wiary. Do takiej postawy zachęca nas św. Jan Paweł II – mówił ks. Jan Biedroń.

Na uroczystej sumie odpustowej obecni byli także ks. Wiesław Surma, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin oraz ks. prof. Adam Kończak, wykładowca Pisma Świętego z sandomierskiego seminarium oraz kapłani z diecezji sandomierskiej szczególnie z naszego świętokrzyskiego dekanatu.

Po zakończonej Eucharystii, tradycyjnie już, udaliśmy się na błonia świętokrzyskie, do Golgoty Nienarodzonych, gdzie odmówiliśmy  Koronkę do Bożego Miłosierdzia i odśpiewaliśmy Suplikacje. Ks. Rektor udzielił Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego błogosławieństwa i wierni mieli okazję ucałować Świętą Relikwię.

Dopełnieniem dzisiejszych uroczystości odpustowych był Koncert Galowy I Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Akademickich, zorganizowany z inicjatywy Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka, dr h.c. O godzinie 16.00 w murach naszej świętokrzyskiej bazyliki wystąpiły: Chór Politechniki Lubelskiej, Chór Politechniki Łódzkiej, Chór Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Chór Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Chór Politechniki Świętokrzyskiej, który pełnił rolę gospodarza Przeglądu. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Rektora Stanisława Adamczaka i Pani Małgorzaty Banasińskiej – Barszcz, dyrygentce chóru Politechniki Świętokrzyskiej.

Nasza świętokrzyska wspólnota oblacka w dniu dzisiejszym witała nowego współbrata o. Michała Tomczaka OMI, który od 1. lipca br., decyzją naszego ojca Prowincjała należy do świętokrzyskiego komunitetu. Ojciec Michał dziś na wszystkich Mszach Świętych głosił Słowo Boże, za co serdecznie dziękujemy i życzymy błogosławieństwa Bożego, wszelkich łask i darów Ducha Świętego w posłudze duszpasterza pielgrzymów i turystów na Świętym Krzyżu.

Za: www.swietykrzyz.pl.