Trwa zebranie Regii św. Gerarda

W Pionierskim w Rosji odbywa się V Ogólne Zebranie Regii św. Gerarda, która obejmuje redemptorystów pracujących w sześciu placówkach w Rosji i Kazachstanie.

Spotkanie ma miejsce tuż po zakończeniu wizytacji generalnej, dotyczy podsumowania ostatnich czterech lat działalności oraz opracowania planu pastoralnego na przyszłość. Podczas zebrania zostanie wybrany przełożony i zarząd Regii na najbliższą czteroletnią kadencję. Na spotkaniu jest obecny przełożony Prowincji Warszawskiej, o. Janusz Sok. Przy okazji spotkania odbyło się błogosławieństwo domu zakonnego.

Redemptoryści rozpoczęli swą pracę pastoralną w krajach byłego Związku Radzieckiego w 1993 r. Obecnie w parafiach na terenie Rosji i Kazachstanu posługuje duszpastersko trzynastu Polaków i jeden Irlandczyk.

Współbraci obradujących w Pionierskim wspieramy modlitwą i życzymy odnowionej nadziei, odnowionych serc i spojrzenia, które potrafi dostrzec Jezusa na drogach Syberii, Uralu, kazachskich stepów i nadbałtyckiej jantarnej krainy.

Za: www.redemptor.pl.