Uganda: lekarze dla franciszkańskich misji

Lekarze z Polski i Ugandy przeprowadzili od 15 listopada do 6 grudnia 42 operacje we franciszkańskiej misji w Kakooge w Ugandzie.

Pracują oni w ramach projektu Polskiej Misji Medycznej, koordynowanego przez prezes Ewę Piekarską oraz Martę Wytrykowska, która pracuje w wydziale programowania Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ.

Tytuł projektu brzmi: „Zwiększenie skuteczności diagnostyki oraz leczenia najczęstszych schorzeń chirurgicznych oraz zakaźnych, w tym przenoszonych drogą płciową, poprzez szkolenia lokalnej służby zdrowia oraz doposażenie szpitala w miejscowości Kakooge w Ugandzie”. Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna uzyskała dofinansowanie dla szpitala w Kakooge.

Projekt współfinansuje Ministerswo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej „Polska Pomoc”. Obejmuje on m.in. remont sali operacyjnej i przystosowanie jej do wymogów operowania oraz zakup sprzętu medycznego, generatora i UPS do podtrzymywania wymaganego napięcia do sali operacyjnej.

Lekarze z Polski i Ugandy przeprowadzili łącznie 42 operacje w czasie od 15 listopada do 6 grudnia. Na te zabiegi zapisało się wielu mieszkańców parafii Kakooge, ale część z nich z powodu obawy przed całkowicie nowym dla nich doświadczeniem nie stawiła się na umówiony termin.

Selekcji pacjentów nadających się do operacji dokonała woluntariuszka w projekcie, lekarz Małgorzata Rzepecka (Kraków) – współautorka projektu i odpowiedzialna za koordynacje projektu od strony medycznej.

Ona też kierowała zakupem sprzętu niezbędnego do wyposażenia sali operacyjnej. Inni lekarze to: Przemysław Lipiński – lekarz chirurg z Łodzi wykonał 25 operacji, Jarosław Gucwa – lekarz chirurg, ordynator szpitala z Bochni w wykonał 17 operacji.

Michał Świdrak – lekarz anestezjolog z Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie robił znieczulenia do wszystkich operacji, a Ewa Kała anestezjolog z Krakowa pomagała mu w 17 operacjach. Ponadto lekarze z Ugandy s. Goretti Nassale i Joseph Abraham Walusimbi dokonywali zabiegów we współpracy z lekarzami z Polski, którzy również przeszkolili miejscowy personel z zakresu obsługi sprzętu medycznego i asysty przy operacjach.

Lekarze głównie skoncentrowali się na operowaniu przepuklin, ale mieli też przypadki guzów na głowach, włókniaków i tłuszczaków oraz wodniaka jądra. Niektóre operacje przeprowadzali na pacjentach z AIDS. Wszystkie zabiegi były darmowe i dzięki Bogu oraz umiejętnościom lekarzy zakończyły się pomyślnie.

W projekt byli zaangażowani: o. Marek Warzecha (proboszcz parafii Kakooge)– odpowiedzialny za remont sali operacyjnej oraz wytypowanie ludzi do operacji, Andrzej Rzepecki (Kraków) – odpowiedzialny za instalacje elektryczne, Bartłomiej Jaśkiewicz z Warszawy odpowiedzialny za uruchomienie sprzętu medycznego, br. Piotr Gorący (ekonom) odpowiedzialny za transport z lotniska lekarzy i ich wyżywienie. O. Marian Gołąb pomagał w formalnościach związanych z odebraniem sprzętu medycznego z lotniska, załatwiał pozwolenie na pracę dla lekarzy oraz pomagał w zakupie artykułów medycznych w Kampali.

Projekt w 2013 roku zakończył się sukcesem i mamy nadzieję, że w 2014 roku będzie kontynuowany. W ramach drugiego modułu projektu w 2014 roku przewidziane jest m.in. wyposażenie placówki w Kakooge w specjalistyczny ambulans umożliwiający transport chorych, w lodówkę do przechowywania krwi do transfuzji i szczepionek oraz kontynuacja szkolenia lokalnego personelu medycznego.

O. Bogusław Dąbrowski – gwardian w Kakooge, odpowiedzialny ze strony Franciszkanów za projekt w Centrum Medycznym w Kakooge

foto: Przemysław Lipiński, Jarosław Gucwa

Za: www.franciszkanie.pl.